Erasmus Science Programme

Zelf onderzoek doen en kennis maken met wetenschap. Dat is de kern van het verrijkingsonderwijs speciaal voor uitblinkers uit 2 en 3 vwo. Durft uw school de uitdaging aan?

Aanmeldingsformulier Erasmus Science Programme

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Erasmus Science Programme

Zelf onderzoek doen en kennis maken met wetenschap. Dat is de kern van het verrijkingsonderwijs dat studenten en wetenschappers van de EUR verzorgen speciaal voor uitblinkers uit 2 en 3 vwo. Durft uw school de uitdaging aan?

Het project start met een les over onderzoek doen door een tutor-student. Hiervoor wordt de onderzoekscyclus als leidraad gebruikt. Vervolgens oriënteren de leerlingen zich op verschillende methoden van onderzoek en op verschillende inhouden. Bij methoden van onderzoek kunt u denken aan het verrichten van metingen en daar conclusies aan verbinden, het afnemen van interviews of literatuuronderzoek doen. Qua inhoud zijn er 5 disciplines die aan dit project meewerken en de leerling kunnen hier hun eigen keuze in maken.

Binnen het thema De Grote Stad maken de leerlingen kennis met de Rotterdamse haven en hoe deze zo groot is geworden (historisch perspectief). Welke rol hebben mensen daarbij gespeeld en waar kwamen die mensen vandaan? Het andere perspectief zoemt in op het wereldtransport: tegenwoordig vinden we het heel normaal dat we kiwi’s uit Australië kunnen kopen, maar hoe komen al die producten hier en wat betekent dat voor onze ecologische voetafdruk?

Het thema Ons Brein en de Vrije Wil wordt belicht vanuit de neurowetenschappen, psychologie en filosofie. Drie wetenschappers nemen je mee naar hun kennis over onze hersenen, ons gedrag en wanneer we vinden dat we iets uit vrije wil doen.

Gedurende circa 20 weken worden de 6 stappen van de onderzoekscyclus doorlopen. Iedere groep heeft een eigen tutor-student als begeleider die deels in de klas aanwezig is en deels op afstand begeleidt.

IMG_1609IMG_1609

Planning

Het project start na de herfstvakantie en wordt voor de meivakantie afgesloten. Wekelijks werken de leerlingen 2 – 3 uur aan het project.

Op donderdagochtend 10 november zijn er colleges van wetenschappers. Vrijdagochtend 21 april vindt de slotbijeenkomst plaats: de beste presentatie van iedere school wordt nogmaals voor de wetenschappers gehouden. Bovengenoemde bijeenkomsten zijn op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bovengenoemde bijeenkomsten zijn op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

IMG_1537IMG_1537

Aanmelden

Scholen kunnen groepen van circa 15 leerlingen aanmelden voor dit project via het aanmeldformulier. Deze leerlingen kunnen uit verschillende klassen afkomstig zijn. Per groep betaalt de school een eigen bijdrage van 1.500 euro.

Aanmeldingsformulier Erasmus Science Programme

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.