HAVO onderbouw

Arrangementen

Onder arrangementen verstaan wij alle activiteiten die meer zijn dan één enkele les.

Junior Science Lab

Hier kunnen leerlingen zelf onderzoek doen in een echt laboratorium van de Universiteit Leiden.

Meer informatie