terug naar overzicht

Bronnenwijzer.nl

Gratis wetenschappelijk materiaal voor (profiel)werkstukken, inclusief online cursus open access.

bronnenwijzer_home2_cmykBij de online cursus Bronnenwijzer.nl leren leerlingen waar ze online gratis wetenschappelijk materiaal kunnen vinden, hoe ze dit materiaal moeten beoordelen en hoe ze het materiaal kunnen gebruiken.

Vooral bij het schrijven van een (profiel)werkstuk is het van belang dat leerlingen kunnen omgaan met digitale bronnen en dat ze leren werken met open access systemen. Als leerlingen ook aandacht besteden aan wetenschappelijke verslaglegging, neemt de kwaliteit van het (profiel)werkstuk toe.

Ga naar www.bronnenwijzer.nl