terug naar overzicht

Kick-off bijeenkomst Expertisecentrum W&T Zuid-Holland

Tijdens deze kick-off bijeenkomst maakt u kennis met het Expertisecentrum Wetenschap &Technologie Zuid-Holland.

Binnen het EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s, bedrijfsleven en Science Centra hun krachten om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs.

Het EWT Zuid-Holland verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende houding van leraren en leerlingen en stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

In 2020 moeten alle basisscholen W&T in hun programma hebben opgenomen, oriënteert u daarom nu op de mogelijkheden wat het EWT Zuid-Holland aan u en uw team biedt op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling.

Zie de uitnodiging hieronder voor verdere details. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Flyer