terug naar overzicht

Lessen verzorgd door studenten

In het schooljaar 2014-2015 zullen studenten (PABO/universitair) in de klas lessen verzorgen over het thema veroudering. Dit aanbod geldt voor de bovenbouw en plusklassen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal over veroudering is afgelopen cursusjaar ontwikkeld en op een aantal scholen getest in een eerste pilot. In het lesmateriaal wordt veroudering vanuit verschillende perspectieven bekeken. Bij de ontwikkeling van het materiaal is o.a. samengewerkt met de Leyden Academy on Vitality and Aging, dat een mentaliteitsverandering wil bewerkstelligen in een maatschappij waar mensen steeds ouder worden: het gaat er niet om hoe oud je bent, maar hoe vitaal.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren staat centraal in het materiaal en in de lessen: leerlingen gaan actief aan de slag en maken opdrachten. Ook de onderzoekscyclus wordt behandeld. Daarnaast biedt het materiaal extra (verdiepende) opdrachten voor plusklassen. In overleg kunnen per school accenten aangebracht worden en aanvullingen op de lessen aangeboden worden, zoals een afsluitende bijeenkomst op de universiteit.

In de klas

De lessen door studenten worden aangeboden in het kader van een tweede pilot. De studenten die de lessen in de klas verzorgen worden vooraf vanuit de Universiteit Leiden getraind. Tijdens de lessen blijft de docent in de klas aanwezig en na afloop van elke les geeft de docent kort feedback aan de studenten (inhoudelijk en didactisch). Voor de betrokken scholen wordt na afloop van de pilot een evaluatiebijeenkomst georganiseerd om met elkaar de resultaten van de pilot te bespreken.

Aanvragen

Indien u na het lezen van deze informatie en de info rechtsboven belangstelling heeft voor deze lessen, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken via wetenschapsknooppunt@iclon.leidenuniv.nl. Nadere afspraken worden na de zomer gemaakt. Voor dit aanbod geldt een beperkte capaciteit. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.