terug naar overzicht

Lessenreeks Psychologie: Presteren kun je leren

Leerlingen van groep 7 en 8 toetsen hypotheses over de werking van ons brein, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw biedt WK EUR intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. Zij ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. De leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal.

Thema Psychologie

Kindercolleges Wetenschapsknooppunt EUR 6 maart 2013 (62)Op de Erasmus Universiteit  krijgen de kinderen college over de werking van onze hersenen. In deze lessen op school gaan leerlingen aan de slag met verschillende experimenten en theorieën die allemaal gaan over prestatie.  Ze gaan hun eigen aandacht en geheugen onderzoeken in verschillende settings en onderzoeken hoe doorzettingsvermogen en motivatie invloed hebben op je uiteindelijke resultaat? Wat maakt dat jij goed scoort?

Wat kunt u verwachten?

  • Een lessenreeks van 6 lessen (totaal ong. 12 klokuren).
  • Openingscollege door een wetenschapper op de EUR.
  • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
  • Begeleiding door (aankomend) wetenschappers.
  • Afhankelijk van de lessenreeks een bezoek aan een van de partner-musea of een bedrijfsbezoek.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College, neem dan contact op met het wetenschapsknooppunt door te mailen naar wetenschapsknooppunt@eur.nl.

Aanmelden kan via de website van het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit.