terug naar overzicht

Doe mee aan een onderzoek naar ruimtelijke vaardigheden

17 juni 2024 — Wetenschapsknooppunt Delft

We nodigen uw leerlingen groep 8 uit om deel te nemen aan een fascinerend onderzoek naar het verband tussen ruimtelijke vaardigheden en hun houding ten opzichte van W&T.

Door deel te nemen, helpen uw leerlingen ons beter te begrijpen hoe vaardigheden zoals het in gedachte visualiseren en manipuleren van objecten de prestaties in vakken als rekenen, natuur en techniek beïnvloeden. Dit door de EU gefinancierde project heeft als doel om het wetenschap en technologie-onderwijs en de loopbaanambities van leerlingen in heel Europa te verbeteren. Help ons om tot inzichten te komen door uw leerlingen te laten deelnemen. U krijgt ook een kort rapport waarmee u inzicht in uw eigen klas krijgt.

Lees hier meer en meldt u aan bij Stella van TU Dublin: styliani.malkogeorgou@tudublin.ie