terug naar overzicht

Lessen Veerkracht

6 maart 2023 — Wetenschapsknooppunt EUR

Veerkracht is in onze maatschappij steeds harder nodig. Stress bij jongeren begint soms al op de basisschool en neemt vaak toe in het middelbaar en vervolgonderwijs

Door op vroege leeftijd al aandacht te besteden aan veerkracht, kan stress verminderd worden. Weerbaarheid gaat over de mate waarin een leerling zich goed kan aanpassen bij tegenslagen, zoals ‘falen’, een slecht cijfer krijgen of onzekerheden in vriendschappen. Belangrijke vaardigheden voor de leerlingen zijn: omgaan met emoties, het hebben van zelfvertrouwen en optimistisch denken.

Sommige kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress dan andere kinderen: ieder kind is verschillend. Is een kind in staat om snel te schakelen als zijn omgeving er tijdelijk even anders uitziet dan we gewend zijn? Wat maakt het ene kind nu veerkrachtiger dan het andere kind?

Het Wetenschapsknooppunt EUR levert lesmateriaal voor les- en onderzoeksactiviteiten voor 3 lessen van een uur. Tijdens de lessen brengen uw leerlingen in kaart hoe zij omgaan met moeilijke situaties en de weerbaarheid die hierbij komt kijken. Aan de hand van bijv. mini-onderzoekjes, interviews en groepsdiscussies ontwikkelen de kinderen een goede definitie van veerkracht en brengen zij in kaart hoe zij en hun leeftijdsgenoten omgaan met stress.

  • Uw leerlingen leren meer over stress en veerkracht, en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee om kunnen gaan. Wat houden stress en veerkracht nu eigenlijk in?
  • De kinderen leren wat de (effectiviteit van de) weerbaarheidsstrategieën zijn die ze zelf toepassen en ontdekken zij hoe zij (beter) kunnen omgaan met problemen in het dagelijks leven, zodat zij sterker in hun schoenen staan. Op deze manier heeft dit een positief resultaat op groepsdynamiek en het zelfvertrouwen van de klas.
  • De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het doen van onderzoek middels de methodiek van onderzoekend leren.

Zelf ervaren hoe u aan de slag kunt met dit lesmateriaal? Kom naar de nascholingsdag op 19 april: Nascholing: Veerkracht | Wetenschapsknooppunt ZH.

De lesmaterialen zijn gratis te downloaden op onze website: