terug naar overzicht

Mini-symposium

14 december 2022 — Wetenschapsknooppunt Leiden

In mei/juni 2023 is er een Mini-symposium 'Co-design with Kids'. Tijdens deze bijeenkomst staat het co-design proces centraal en de vraag hoe ontwerpers en kinderen beiden hiervan kunnen profiteren. Denk ook mee!

Co-design biedt ontwerpers de kans om kinderen te betrekken bij het ontwerpproces. Hun ervaringen en denkbeelden kunnen ontwerpers op ideeën brengen en leiden tot een beter ontwerpresultaat. Op dit symposium staat het co-design proces centraal en de vraag hoe ontwerpers en kinderen beiden van dit proces kunnen profiteren. We presenteren de inzichten uit het vier jaar durende NRO/NWO onderzoeksproces naar Co-design with kids waaraan de TU Delft, De Haagse Hogeschool en InHolland samen met ontwerpers uit het veld en leerkrachten nieuwe inzichten en werkvormen ontwikkelden.

De kern is: steun kinderen tijdens het co-design proces zodat ze er meer van leren en ontwerpers daardoor op termijn interessantere en relevante inzichten krijgen vanuit de kinderen.

Pieter Jan Stappers,  hoogleraar ontwerptechnieken, Industrieel Ontwerpen TU Delft belicht recente ontwikkelingen in co-design en deze reciproke relatie tussen kinderen en ontwerpers. Ontwerpers investeren in het leren van kinderen, kinderen geven ontwerpers waardevolle inzichten.

Alice Schut, vakgroep Science Education and Communication, TU Delft promoveert op de vraag hoe de opdrachtgever en kinderen feedback kunnen geven op een ontwerpidee. Ze ontwierp een proces en werkvormen waarmee de feedbackgeletterheid van kinderen gaat groeien, ze snappen het nut van feedback, gebruiken de feedback beter en er komt minder weerstand en ontwerpfixatie voor!

Sanne de Vries, lector Gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving op De Haagse Hogeschool, was één van de ontwerpers in het onderzoeksproces die kinderen betrok bij innovaties rondom de gymzaal, gezondheid en bewegen. Dat leverde veel winst op, de werkvormen die het onderzoeksproject opleverde waren veel creatiever en gaven veel meer inzicht in de doelgroep dat de gebruikelijke interviews en vragenlijst. Zij vertelt over een aantal innovatieve projecten waarin haar team van onderzoekers en studenten aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding Co-design met kinderen hebben toegepast.

Kay Stables , hoogleraar aan de Goldsmiths University in Londen, vertelt over de waarde van de context in ontwerpprocessen en werpt de vraag op hoe we leerlingen (PO en VO) vanuit deze contexten kunnen inspireren en ondersteunen. Zij zal een keur aan pedagogische aanpakken verkennen aan de hand van voorbeelden en illustreren hoe die invloed hebben op het leren en het al jong vaardig kunnen worden in ontwerpen.

In de afsluitende forumdiscussie met sprekers en leerkrachten onder leiding van Remke Klapwijk, vakgroep Science Education and Communication, staan de thema’s co-design, ontwerpen in specifieke contexten en feedbackgeletterdheid centraal.  Aan de hand van stellingen gaan de panelleden met elkaar en met de zaal in discussie.

Praktische informatie

Doelgroep: ontwerpers, pabo-docenten, leerkrachten, onderwijsexperts, TU-studenten, pabo-studenten, bewegers, vernieuwers, vreemde vogels, iedereen die zich aangesproken voelt.

  • Datum: mei/juni 2023*
  • Locatie: Echo, Van Mourik Broekmanweg 5, Delft.
* Dit symposium is verplaatst van 26 januari 2023.