Nieuws

Kick-off Jet-Net Junior

21 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Afgelopen weken is op de vier deelnemende scholen, de Jet-Net Junior hub afgetrapt met een startbijeenkomst per school.

Lees meer

Besturennetwerk Zuid-Holland

21 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Onder leiding van SCO Delft wordt er in samenwerking met het Platform Bètatechniek een netwerk van schoolbesturen opgericht, genaamd besturennetwerk Zuid-Holland.

Lees meer

Jaar van het licht

19 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Leiden

2015 is uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Licht. Verschillende activiteiten worden hiervoor voorbereid. Steek alvast uw licht op met deze inspirerende voorbeelden.

Lees meer

Hersenwetenschappers in de klas

19 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Voor een nieuw ontwikkelde les over hersenen zoeken we een school om de les te testen bij een groep 7/8. De wetenschappers komen de les zelf verzorgen.

Lees meer

Ontdekkingen op de zomerschool

30 oktober 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het Wetenschapsknooppunt ZH|TU Delft samen met Samen10plus en de Jan van Nassau school een zomerschoolprogramma voor achterstandsleerlingen ontwikkeld en getest.

Lees meer