VWO onderbouw

Arrangementen

Onder arrangementen verstaan wij alle activiteiten die meer zijn dan één enkele les.

Erasmus Research Programme

VWO leerlingen 5 en 6 op een leerzame manier hun profielwerkstuk laten maken? Studenten van de EUR begeleiden hen bij de verschillende stappen in het onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan academische en onderzoeksvaardigheden.

Meer informatie

Aanbod Universiteit Leiden

Aan de slag met een kant en klaar lespakket of onderzoekend leren stimuleren in een werkstukkenwedstrijd? Een professor in de klas of zelf leren over onderzoekend leren? Het kan allemaal!

Meer informatie

Erasmus Discovery Programme

In het Erasmus Discovery Programme maken de leerlingen van vwo 3 kennis met de EUR en met de beroepsmogelijkheden in het kader van de profielkeuze. Ook wordt er gewerkt aan academische vaardigheden.

Meer informatie

Lessen verzorgd door studenten

In het schooljaar 2014-2015 zullen studenten (PABO/universitair) in de klas lessen verzorgen over het thema veroudering. Dit aanbod geldt voor de bovenbouw en plusklassen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Junior Science Lab

Hier kunnen leerlingen zelf onderzoek doen in een echt laboratorium van de Universiteit Leiden.

Meer informatie