Erasmus Discovery Programme

In het Erasmus Discovery Programme maken de leerlingen van vwo 3 kennis met de EUR en met de beroepsmogelijkheden in het kader van de profielkeuze. Ook wordt er gewerkt aan academische vaardigheden.

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren en maken uw leerlingen kennis met de beroepsmogelijkheden in het kader van de profielkeuze.

Programma

Het programma start met een plenaire opening waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops die worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit een van de thema’s “Waarom is iedereen anders” en “Ondernemerschap”.

Thema: Waarom is iedereen anders?

Binnen het thema Waarom is iedereen anders? kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders? Hoe doen we anders? en Hoe doen we anders in groepen?.

IMG_0753

Thema: Ondernemerschap

‘Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben, hierbij valt te denken aan onderhandelen en investeren.

IMG_0868

Aanmelden

Bekijk de actuele data voor het Erasmus Discovery Programme en meldt u aan.