Erasmus Research Programme

VWO leerlingen 5 en 6 op een leerzame manier hun profielwerkstuk laten maken? Studenten van de EUR begeleiden hen bij de verschillende stappen in het onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan academische en onderzoeksvaardigheden.

Erasmus Research Programme

Als onderdeel van het eindexamen maken leerlingen in de 5e en 6e klas het profielwerkstuk. Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit biedt profielwerkstukbegeleiding in het Erasmus Research Programme.

Masterstudenten van de Erasmus Universiteit begeleiden uw leerlingen bij de verschillende stappen in het onderzoek van hun profielwerkstuk. Er wordt aandacht besteed aan academische en onderzoeksvaardigheden die uw leerlingen straks nodig hebben op de universiteit.

Onderdelen van het Erasmus Research Programme zijn:

 • Startcolleges op de EUR over onderzoek doen.
 • Begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
 • Zes workshops op school, verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de hieronder vermelde workshops:
  • Workshop 1: verwonderen: Leerlingen leren het gekozen thema breed verkennen. Veel leerlingen willen te snel van start en nemen onvoldoende tijd voor deze fase. Dit kan ertoe leiden dat ze halverwege hun traject opnieuw moeten beginnen omdat ze vastlopen. Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze workshop leren uw leerlingen een thema kiezen en gedegen vooronderzoek doen. Wat is er al bekend, wat weet men nog niet en wat is geschikt voor een onderzoek ?
  • Workshop 2: verkennen: Hoe baken je je thema af? Hoe maak je een goede onderzoeksvraag? De juiste keuzes maken in de afbakening van het thema en het formuleren van een goede onderzoeksvraag worden vaak gezien als een van de moeilijkste vaardigheden bij het doen van een onderzoek. In deze workshop wordt stilgestaan wat je allemaal moet weten voor het opstellen van een goede vraag.
  • Workshop 3: onderzoek opzetten: In workshop 3 wordt stilgestaan bij de verschillende methoden van onderzoek. Welke methode leent zich het beste voor het beantwoorden van je vraag? Over welke zaken moet je goed nadenken voordat je kan starten bij het uitvoeren van je onderzoek.
  • Workshop 4: onderzoek uitvoeren: In de workshop onderzoek uitvoeren leren uw leerlingen om hun onderzoek zo uit te voeren dat er betrouwbare en valide metingen of haalbare plannen uitkomen. Hoe orden je gegevens? Welke gegevens gebruik je wel of niet? Wat zeggen de gegevens?
  • Workshop 5: concluderen: In workshop 5 leren uw leerlingen conclusies te trekken op basis van de verkregen data uit onderzoek. Wat zeggen de gevonden resultaten? Is de verwachting uitgekomen? Zijn er alternatieve verklaringen te vinden? Welke implicaties heeft het onderzoek? Welke vervolg onderzoeken kunnen interessant zijn op basis van de gegevens.
  • Workshop 6: presenteren:. Onderzoekers delen graag de uitkomsten van hun onderzoek met anderen. Kennisdeling is erg belangrijk in de wetenschap. Maar hoe doe je dat nu op een dusdanige wijze dat anderen je onderzoek begrijpen en er enthousiast over worden terwijl je toch volledig bent? Hoe geef je een presentatie en hoe schrijf je een goed onderzoeksverslag?

Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie afvaardigen om deze nog weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit voor alle deelnemende scholen

 Aanmelden voor het Erasmus Research Programme:

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u de algemene voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.