Erasmus Science Programme

Zelf onderzoek doen en kennis maken met wetenschap. Dat is de kern van het verrijkingsonderwijs speciaal voor uitblinkers uit 2 en 3 vwo. Durft uw school de uitdaging aan?

Voor de plusleerlingen van vwo en gymnasium 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt EUR onderzoeksprojecten met een omvang van ca. 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week). Leerlingen gaan onder begeleiding van professoren en studenten aan de slag met een eigen onderzoek in een van de drie thema’s aansluitend bij de eigen interesse van de leerlingen. Het project bestaat uit:

  • Startcollege op de EUR om het gekozen thema vanuit verschillende perspectieven te belichten
  • Zes workshops op school, verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de workshops. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen maken en oriënteren zich op verschillende methoden van onderzoek. Bij methoden van onderzoek kunt u denken aan het verrichten van metingen en daar conclusies aan verbinden, het afnemen van interviews of literatuuronderzoek doen. Uiteindelijk worden de conclusies aan elkaar gepresenteerd.
  • Begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
  • Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie(s) afvaardigen om deze ook weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit, op de afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende scholen.

Het Erasmus Science Programme wordt aangeboden in 3 thema’s: “Ons brein en de vrije wil”, “Haven van de toekomst” en “Rotterdam 010”.

Het thema Rotterdam 010: Rotterdam = Booming! Maak kennis met de mooie en minder goede kanten van Rotterdam. De nieuwe ontwikkelingen zijn goed en gaan snel maar kunnen de bestaande problemen niet zo maar ten goede keren. Wat is de goede koers voor deze stad in de 21e eeuw? In deze module mag je er onderzoek naar doen en… loop je zomaar de kans dat jouw initiatieven en ideeën straks daadwerkelijk omgezet worden in actiepunten.

Het thema Ons Brein en de Vrije Wil wordt belicht vanuit de neurowetenschappen, psychologie en filosofie. Drie wetenschappers nemen je mee naar hun kennis over onze hersenen, ons gedrag en wanneer we vinden dat we iets uit vrije wil doen. De hersenen zijn het meest mysterieuze en bepalende stukje van ons lichaam……..

Het thema Haven van de Toekomst: Rotterdam stond bekend als havenstad van harde en gespierde werkers. Maar de wereld verandert en de haven gaat in snel tempo hierin mee! Nu zijn het veelal gewone mensen die werken met microrobots, drones, 3d printers e.d. Milieu is een belangrijk item. Zoeken naar nieuwe energiebronnen, hergebruik van Co2, restwarmtegebruik. Zoek mee naar oplossingen om de haven nog slimmer, efficienter en schoner te maken!!

IMG_1609IMG_1609

Planning

Duur project: Wekelijks werken de leerlingen 2–3 uur aan het project. De start is op op een vastgestelde datum in het najaar en de afsluiting (met de beste presentaties van iedere school) op een vastgestelde datum in het voorjaar. Beide bijeenkomsten zijn op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

IMG_1537IMG_1537

Aanmelden

Scholen kunnen groepen van circa 15 leerlingen aanmelden voor dit project via het aanmeldformulier. Deze leerlingen kunnen uit verschillende klassen afkomstig zijn. Per groep betaalt de school een eigen bijdrage van 1.500 euro.