Geluid in de klas

In dit onderzoeksproject gaan leerlingen in het basisonderwijs aan de slag met het thema geluid. Ze doen exploratief onderzoek door middel van observeren en interviewen. In twee lessen doorlopen ze de hele onderzoekscyclus.

Wat is de invloed van een bepaald geluid op een lesactiviteit? Dat is de vraag waar leerlingen uit de midden- en bovenbouw mee aan de slag gaan. Leerlingen kiezen zelf een geluid en een lesactiviteit, waar ze nieuwsgierig naar zijn. Daarna bereiden ze het onderzoek voor en voeren ze het uit door middel van interviewen en observeren. Tot slot trekken ze conclusies en presenteren ze die aan de rest van de klas.

Ook in uw klas?

Download de leshandleiding, het leerlingmateriaal, de placemat- en teamindelingformulieren om deze casus met uw klas te doen. Hieronder is te zien hoe het onderzoeksproject door groep 7 van basisschool Het Talent in Den Hoorn is uitgevoerd.