Lessenreeks Economie: Marktwerking

Leerlingen van groep 7 en 8 verdiepen zich in de rol en waarde van geld, vraag & aanbod, inflatie en strategisch denken, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw biedt WK EUR intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. Zij ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. De leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal.

Thema Economie

In het openingscollege op de Erasmus Universiteit, licht een hoogleraar toe waar economen zich mee bezig houden. Kindercolleges Wetenschapsknooppunt EUR 6 maart 2013 (43)Keuzegedrag en schaarste zijn daarbij centrale begrippen, net als strategisch handelen. Al deze onderwerpen worden tijdens de lessen op school uitgediept. De afsluiting wordt verzorgd door partner Robeco: een bedrijfsbezoek en gastcollege leert de kinderen wat beleggen inhoudt.

“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie – Steve Jobs”. In de lessenreeks economie gaan de leerlingen een plan maken om een geheel zelf bedacht product in de markt te zetten. Keuzes maken is in de economie enorm belangrijk. Door aan verschillende knoppen te draaien in de zogenoemde marketing mix bestaande uit prijs, plaats, product en promotie gaan zij de waardering van de consument onderzoeken. Leerlingen onderzoeken het effect van de door hun gemaakte keuzes.

foto miljoenennota
20131128_104004

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten?

  • Een lessenreeks van 6 lessen (totaal ong. 12 klokuren).
  • Openingscollege door een wetenschapper op de EUR.
  • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
  • Begeleiding door (aankomend) wetenschappers.
  • Afhankelijk van de lessenreeks een bezoek aan een van de partner-musea of een bedrijfsbezoek.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College, neem dan contact op met het wetenschapsknooppunt door te mailen naar wetenschapsknooppunt@eur.nl.

Aanmelden kan via de website van het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit.