Lessenreeks Filosofie: Gewoon is bijzonder

Leerlingen van groep 7 en 8 verkennen de Grote Vragen van de Filosofie aan de hand van de onderzoekscyclus en het Socratisch gesprek, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Speciaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw biedt WK EUR intensief verrijkingsonderwijs in wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren. Zij ontdekken de empirische cyclus en verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. De leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en maken kennis met een andere denkwereld en taal.

Thema filosofie

Foto AweeIn samenwerking met professoren van de filosofische faculteit is een zes-delige lessenreeks ontworpen waarin het onderzoekend leren centraal staat en het kritisch denken wordt gestimuleerd. Aan de hand van verschillende opdrachten ontwerpen de leerlingen door de reeks heen hun eigen gedachte-experiment, een filosofische manier van onderzoek doen.

Wat kunt u verwachten?

  • Een lessenreeks van 6 lessen (totaal ong. 12 klokuren).
  • Openingscollege door een wetenschapper op de EUR.
  • Professioneel lesmateriaal met achtergronden en opdrachten.
  • Begeleiding door (aankomend) wetenschappers.
  • Afhankelijk van de lessenreeks een bezoek aan een van de partner-musea of een bedrijfsbezoek.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen over (de aanmelding voor) het Erasmus Junior College, neem dan contact op met het wetenschapsknooppunt door te mailen naar wetenschapsknooppunt@eur.nl.

Aanmelden kan via de website van het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit.