terug naar overzicht

Nieuwsgierig? Graag! Thema: warm/koud

Met deze lesactiviteit kunnen kleuters vanuit hun eigen ervaringen, prentenboeken en experimentenonderzoek met alle zintuigen ervaren wat isoleren is.

Deze lesactiviteit is vormgegeven in een fotoboekje. Het boekje geeft leraren inspiratie voor een serie lessen over warm/koud in de kleuterklas.

Alle activiteiten worden in woord en beeld weergegeven zoals een spel om net als pinguïns lekker warm te blijven en het inpakken van ijsklontjes om te ontdekken welke materialen isoleren.Pinguins

Het fotoboekje bevat  ook extra informatie. Bij alle activiteiten wordt uitgelegd hoe u onderzoekend leren stimuleert en koppelt aan taalverwerving. Er staan veel tips in zoals het opwekken van nieuwsgierigheid via een prentenboek, het spelenderwijs onderzoeken en het inzetten van alle zintuigen.

Met behulp van het fotoboekje kunt u onderzoekend en ontwerpend leren in uw eigen klas vormgeven rond het thema warm/koud. De duur van de lesactiviteit varieert van enkele uren tot drie weken lang elke dag een uur aan het thema werken.

Fotoboekje en filmpje

  • Download het fotoboekje in het grijze kader rechts.
  • Bekijk hier het filmpje van het project: