Ontwerpend leren, formatief evalueren

Hoe kun je een ontwerpproject van leerlingen beoordelen? Een cijfer dekt de lading vaak niet. Hoe maak je zichtbaar wat leerlingen hebben geleerd tijdens zo’n creatief ontwerpproces?

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Tijdens de workshop leer je hoe je vaardigheden en leerdoelen voor leerlingen concreter kunt maken. Hierdoor kun je ze gerichtere feedback geven en kunnen ze ook elkaar gemakkelijker een stap verder helpen. Verschillende werkvormen en praktische toepassingen zullen de revue passeren. De onderdelen in de workshop maken deel uit van de set ‘Ontwerpen in Beeld’: een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. Na afloop van de workshop weet je als leerkracht hoe je ontwerponderwijs naar een hoger plan kunt brengen en heb je voldoende inspiratie en ideeën om direct zelf in de klas aan de slag te gaan.

Elementen:
– d
e 7 ontwerpvaardigheden
– formatieve evaluatiestrategie 1 (Dylan Wiliam): verhelderen van vaardigheden en leerdoelen
– werkvormen voor formatieve evaluatie

Praktische informatie:
– doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8
– datum: 21 november, tijd: 16:15-18:00, locatie: Teaching Lab TU Delft
– kosten: € 50 per deelnemer (gratis voor medewerkers van partner-schoolbesturen)

NB: medewerkes van Lucas Onderwijs en SCO Delft dienen zich aan te melden via de website van hun eigen Academie.

De workshop gaat door bij een minimum van 8 deelnemers. Uiterlijk een week van te voren krijgt u hier een bevestiging van.