Toveren met kleuren

In twee lessen met als thema ‘kleuren’ gaan basisschoolleerlingen uit groep 4 nadenken over primaire & secundaire kleuren en over het mengen & ontmengen van kleuren

De twee lessen zijn ontwikkeld volgens de onderwijsmethode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). PGO stimuleert actieve deelname aan de les van zowel normaalbegaafde als hoogbegaafde leerlingen.

KleurencirkelDe doelen van deze twee lessen zijn:

  • De leerlingen ontdekken wat mengen en ontmengen betekent.
  • De leerlingen weten wat de primaire kleuren zijn.
  • De leerlingen mengen nieuwe kleuren uit de primaire kleuren.

Dit zijn twee heel actieve lessen waarbij de kinderen nadenken over een probleem en er al doende oplossingen voor bedenken.

Achtergrondinformatie PGO

In de downloads vindt u de lesbeschrijving Toveren met Kleuren en een document met aanvullende informatie over Probleemgestuurd Onderwijs.