W&T Academie Leiden

Op woensdagmiddag 23 september 2015 vindt de Wetenschap en Technologie Academie Leiden plaats, een professionaliseringsbijeenkomst voor leerkrachten en pabostudenten over onderzoekend leren met als thema: 'Het Verwonderpaspoort geeft toegang tot de wereld van verwondering'.

Verwonderpaspoort

De Hortus Botanicus Leiden, Hogeschool Leiden (pabo), Junior Science Lab, Museum Boerhaave, Naturalis Biodiversity Center, Technolab Leiden, Universe Awareness Nederland (UNAWE) en het Wetenschapsknooppunt Leiden werken samen in het project ‘Verwonderpaspoort’. In dit project wordt een samenhangend educatief programma ontwikkeld dat de onderzoekende houding van basisschoolleerlingen stimuleert.
Tijdens de W&T Academie Leiden delen de betrokken partners hun good practices en hun visie op onderzoekend leren. Ook wordt het eerste ‘Verwonderpaspoort’ gelanceerd door Leidse wethouder Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Duurzaamheid).

Programma

13.30-14.15 Ontvangst/infomarkt (koffie/thee).
14.15-14.25 Welkomstwoord door prof.dr. Simone Buitendijk, vice-rector Universiteit Leiden.
14.25-15.25 Lezing over wetenschap door dr. Maarten Lamers, Universiteit Leiden.
15.25-15.30 Filmpje Platform Bèta Techniek.
15.30-15.45 Pauze (koffie/thee)/zaalwisseling.
15.45-16.15 Workshopronde 1.
16.15-16.30 Pauze (koffie/thee)/zaalwisseling.
16.30-17.00 Workshopronde 2.
17.00-18.00 Plenaire afsluiting, gevolgd door borrel/uitreiking van bewijs van deelname.

Workshops

Er zijn twee workshoprondes. Per ronde kan één van onderstaande workshops gevolgd worden.

Hogeschool Leiden
Inspiratie opdoen met de MaKey MaKey
Speel, ontwerp en bedenk nieuwe toepassingen voor de MaKey MaKey in de klas! De MaKey MaKey is een plug-and-play gadget waarmee je het toetsenbord van de computer “opnieuw” kunt uitvinden. Grappig, eenvoudig in gebruik, relatief goedkoop en toepasbaar bij de volgende aandachtsgebieden binnen het basisonderwijs:
• natuuronderwijs en techniek
• muziek
• digitale didactiek / mediawijsheid

Museum Boerhaave
Ronde 1 en 2: Waterland Boerhaave (basisonderwijs)
Spelend ontdekken: is water een vijand of een vriend? In dit programma ontdekt u hoe we ons beschermen tegen water, maar ook hoe we water kunnen beïnvloeden en er gebruik van kunnen maken. Waterland Boerhaave bestaat uit twee workshopsrondes: een binnenprogramma in ronde 1 en een buitenprogramma in ronde 2.
In het binnenprogramma speelt de droogmaling van de Haarlemmermeerpolder in 1852 een grote rol. U hoort hoe een meer wordt drooggemalen tot een polder en ontwerpt zelf een schroef van Archimedes waarmee het water van een laag naar een hoger gebied wordt gepompt. Al puzzelend ontdekt u wat een polder en waterbeheer met elkaar te maken hebben.
In het buitenprogramma maakt u kennis met verschillende waterberoepen. De dijkgraaf , de schipper, de botenbouwer. Ze vertellen over hun werk en daarna gaat u zelf aan de slag. Met behulp van een scheprad maalt u een stuk land droog, u bouwt een nooddijk en vervoert vracht naar het dorp maar daarvoor moet u langs een aantal obstakels. Tot slot heeft de botenbouwer uw hulp nodig bij het bouwen van een stevige en snelle boot. U lost verschillende vraagstukken op zoals het verstevigen van een dijk, het vervoer van een boot over land en hoe komt een boot eigenlijk van laag naar hoger water? Waterland Boerhaave gaat over typisch Hollandse zaken.

Ronde 2: Wiskunde A, B of C? (voortgezet onderwijs)
In dit programma maakt u kennis met de speelse opdrachten die helpen bij de juiste keuze wiskunde A, B of C in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In teamverband maakt u diverse speelse opdrachten waarin logica, ruimtelijk inzicht, kansberekening en andere aspecten van wiskunde een rol spelen. Na afloop heeft u een beter beeld van welk type opdrachten, en dus welk type wiskunde, u makkelijk afgaat, wat u moeilijk vindt en wat u interesseert. Op deze manier heeft u inzicht in hoe dit programma uw leerlingen kan helpen bij het maken van de juiste keze wiskunde A, B of C in de bovenbouw.

Naturalis Biodiversity Center
Biomimicry
Biomimicry is de wetenschap die zich bezig houdt met het nabootsen van principes uit de natuur voor menselijk gebruik. Klittenband, haaienzwempak en zelfhelende plastics zijn zomaar wat voorbeelden uit de praktijk.
Met de workshop biomimicry gaat u onderzoek doen naar zaden die door de wind worden verspreid. Wat zijn de kenmerken van een goede zwever? Welke verschillende manieren van zweven zijn er? Daarna gaat u een superzwever schetsen, ontwerpen en verbeteren aan de hand van de zaden die u heeft bestudeerd.
Biomimicry is een prachtig onderwerp waarin onderzoekend- en ontwerpen leren samenkomen.

Technolab Leiden
‘Ontwerp je attractie’
Met ‘ontwerp je attractie’ bouwt u met technisch lego aan uw eigen ontwerp. Daarvoor moet u eerst het ontwerp maken van uw zelf bedachte attractie. Daarna gaat u aan de slag om uw ontwerp na te bouwen met technisch Lego We Do. Aan het einde laat u uw attractie bewegen door middel van motoren en sensoren die u aanstuurt via de computer.

UNAWE
Ronde 1: Seizoenen
Wat veroorzaakt de seizoenen op Aarde? Met behulp van modellen van de zon en aarde leert u met gemakkelijk verkrijgbare materialen uit te leggen hoe de stand van de Aarde ten opzichte van de zon de seizoenen veroorzaakt. Deze workshop komt uit het (gratis te downloaden) handboek van de UNAWE leskist “Universe in a Box”.
Ronde 2: Ons zonnestelsel op schaal
Hoe ver liggen de planeten in ons zonnestelsel van elkaar af? Hoe groot is de zon ten opzichte van de Aarde en de andere planeten? De afstanden tussen de planeten onderling en tot de zon zijn indrukwekkend, zelfs vergeleken met de individuele afmetingen van de planeten. In deze workshop leert u hoe uw leerlingen op een leuke manier de schaal van ons Zonnestelsel kunnen ontdekken.

Wetenschapsknoopunt Leiden & Junior Science Lab
Onderzoekend leren vanuit de Universiteit Leiden
Van demonstratieproefjes tot onderzoekend leren: de Universiteit Leiden helpt scholen met praktische tips voor beginners tot trajecten waarin de hele onderzoekscyclus aan bod komt. De proefjes worden ter plekke uitgevoerd en kunnen bij wijze van spreken direct de volgende dag al in de klas gebruikt worden. In een interactieve crash course wordt behandeld hoe leerkrachten zelf materiaal kunnen maken voor onderzoekend leren, waarbij de hele onderzoekscyclus aan de orde komt op basis van een beschikbaar leerlingenwerkboek voor onderzoek doen.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Museum Boerhaave te Leiden. Kijk hier voor adres en bereikbaarheid.

Professionalisering

Aan het einde van de dag ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kosten

Aan deelname zijn dankzij een subsidie van het Platform Bèta Techniek geen kosten voor de deelnemers verbonden.