Workshop: Ontwikkel empathie door ontwerpend leren

Hoe kun je op een leuke manier de tafels leren? Maak een ontwerp voor het nieuwe schoolplein. Leuke ontwerpopdrachten, maar hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen niet zichzelf als maatstaf nemen?

Kunnen leerlingen zichzelf überhaupt inleven in de situatie van iemand anders? Een goede ontwerper heeft oog voor de ander en leeft zich in. In deze workshop maak je kennis met een aantal werkvormen voor het ontwikkelen van empathie. Deze zullen worden toegelicht aan de hand van een voorbeeldproject. Vervolgens ga je in tweetallen zelf oefenen met een aantal werkvormen.

Elementen:
– Koppeling wetenschappelijk onderzoek & praktische werkvormen (NRO-NWO onderzoeksproject Co-Design with Kids)
– Gebruiksonderzoek in verschillende fases van het ontwerpproces
– Brede toepasbaarheid van geleerde en bijkomende vaardigheden omtrent empathie, zoals het tegelijkertijd werken aan sociale en culturele vaardigheden


Praktische informatie:
– doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8
– datum: 1 november, tijd: 16:00-18:00, locatie: Teaching Lab Delft
– kosten: € 40 per deelnemer (gratis voor medewerkers van Lucas Onderwijs)

De workshop gaat door bij een minimum van 8 deelnemers. Uiterlijk een week van te voren krijgt u hier een bevestiging van.