Workshop: OOL & zaakvakken

Is het mogelijk om OOL toe te passen binnen geschiedenis? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen actief aan de slag gaan? Hoe kun je ontwerp- en onderzoeklessen op een goede manier koppelen aan de zaakvakken?

In deze workshop richt je je op bestaande OOL-lessen en materialen: Hoe pas je deze aan naar jouw onderwijsaanbod en wensen? Altijd goed mogelijk: voor als je werkt met methodes per vakgebied, met een geïntegreerde methode en ook als je zaakvakken via thema’s behandelt. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigen ontwerp- of onderzoekslessen. Verrijk je onderwijsaanbod door onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) te integreren met de zaakvakken. Het leren verdiept, is praktijkgericht en relevant. Leerlingen ontwikkelen belangrijke vaardigheden en werken op deze manier ook aan wetenschap en technologie.

Elementen:
– Verschillende strategieën en geschikte werkvormen om OOL te koppelen aan zaakvakken
– Koppelingen met leer- en kerndoelen ‘Natuur en techniek’ en ‘Ruimte en tijd’ en minder voor de hand liggende doelen uit ‘Mens en samenleving’, burgerschap en kunstzinnige oriëntatie.


Praktische informatie:
– doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8
– datum: 16 mei, tijd: 16:00-18:00, locatie: Techniek Lab Delft
– kosten: € 40 per deelnemer (gratis voor medewerkers van Lucas Onderwijs)

NB: Lucas-medewerkers dienen zich aan te melden via de Lucas Academie

De workshop gaat door bij een minimum van 8 deelnemers. Uiterlijk een week van te voren krijgt u hier een bevestiging van.