Workshop: Presenteren kun je leren

Is het na de presentatie nog steeds niet duidelijk wat het ontwerp precies in houdt? Wil je de leerlingen stimuleren iets nauwkeuriger en completer zijn bij de uitwerking van hun idee?

In deze workshop zal je leren hoe je een optimale leeromgeving kunt creëren voor leerlingen om hun ontwerpidee te presenteren. Hoe je de presentaties van leerlingen over hun eigen ontwerpresultaten op een hoger plan kunt brengen. Het presenteren/delen van ideeën is niet altijd even gemakkelijk. Zeker als degenen aan wie gepresenteerd wordt niet betrokken waren bij het proces. Story-telling is een krachtige manier om ideeën van leerlingen aan het voetlicht te brengen. Aan de hand van de zogenoemde “umbrella methode”, ontwikkeld door Miros Silva Ordaz-Dik, wordt een kader gecreëerd wat helpt om een ontwerpidee op een functionele en effectieve manier te communiceren.

Elementen:
– De verhaalparaplu (“storytelling umbrella”)
– Herkennen en benoemen van de verschillende onderdelen van een goede ontwerppresentatie
– Verwoorden en toepassen van de emoties van de gebruiker in het ontwerpresultaat


Praktische informatie:
– doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8
– datum: 6 juni, tijd: 16:00-18:00, locatie: Teaching Lab TU Delft
– kosten: € 40 per deelnemer (gratis voor medewerkers van Lucas Onderwijs)

NB: Lucas-medewerkers dienen zich aan te melden via de Lucas Academie

De workshop gaat door bij een minimum van 8 deelnemers. Uiterlijk een week van te voren krijgt u hier een bevestiging van.