PO Bovenbouw

Arrangementen

Onder arrangementen verstaan wij alle activiteiten die meer zijn dan één enkele les.

Workshops onderzoekend leren in de klas

Aan de hand van de workshops maken leerlingen kennis met Onderzoekend Leren.

Meer informatie

Gaming: ‘Let the games begin’

Met games de wereld verbeteren, kan dat?” In deze lessenreeks gaan kinderen op onderzoek uit naar kenmerken van games. En ... wat maakt gamen zo leuk?

Meer informatie

Aanbod Universiteit Leiden

Aan de slag met een kant en klaar lespakket of onderzoekend leren stimuleren in een werkstukkenwedstrijd? Een professor in de klas of zelf leren over onderzoekend leren? Het kan allemaal!

Meer informatie

Wetenschapscongres junior

De Universiteit Leiden organiseert jaarlijks een werkstukkenwedstrijd voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Met prijzen voor o.a. beste werkstuk, originaliteit, doorzettingsvermogen, opmerkzaamheid en serendipiteit.

Meer informatie

Lessenreeks Rechten: Recht in eigen hand

Juridische casussen oplossen, wetteksten raadplegen, argumenten verzamelen en bedatteren. In deze reeks gaan de leerlingen aan de slag als echte rechtenstudenten. Tot slot wordt er een strafzaak nagespeeld in de rechtbank van Rotterdam!

Meer informatie

Lessen verzorgd door studenten

In het schooljaar 2014-2015 zullen studenten (PABO/universitair) in de klas lessen verzorgen over het thema veroudering. Dit aanbod geldt voor de bovenbouw en plusklassen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Lessenreeks Psychologie: Presteren kun je leren

Leerlingen van groep 7 en 8 toetsen hypotheses over de werking van ons brein, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Meer informatie

Lessenreeks Filosofie: Gewoon is bijzonder

Leerlingen van groep 7 en 8 verkennen de Grote Vragen van de Filosofie aan de hand van de onderzoekscyclus en het Socratisch gesprek, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Meer informatie

Lessenreeks Economie: Marktwerking

Leerlingen van groep 7 en 8 verdiepen zich in de rol en waarde van geld, vraag & aanbod, inflatie en strategisch denken, onder begeleiding van studenten van de Erasmus Universiteit.

Meer informatie

Lessenreeks Geneeskunde: Lichaam in balans

Leerlingen van groep 7 en 8 doorlopen zelf de onderzoekscyclus, begeleid door studenten.

Meer informatie

Erasmus Junior College

Verrijkingsonderwijs in wetenschap en onderzoekend leren voor begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 en hun leerkrachten.

Meer informatie

Door EUR-studenten begeleide les Expeditie Moendoes

Met Expeditie Moendoes maken leerlingen spelenderwijs kennis met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Studenten van de EUR begeleiden een les op uw school (in de regio Rotterdam).

Meer informatie

Junior Science Lab

Hier kunnen leerlingen zelf onderzoek doen in een echt laboratorium van de Universiteit Leiden.

Meer informatie