terug naar overzicht

3000 wetenschappers in de dop bij de EUR

2 juli 2018 — Wetenschapsknooppunt EUR

Afgelopen schooljaar gingen 1674 leerlingen po en 1355 scholieren vo en hun docenten aan de slag met Onderzoekend Leren via het Wetenschapsknooppunt EUR. Daarnaast zijn er nog eens 155 docenten geprofessionaliseerd.

Pilot ‘Wie ben ik, wie ben jij?’ geslaagd

Nieuw het afgelopen jaar was de pilot ‘Wie ben ik, wie ben jij?’. Speciaal voor kinderen van de Rotterdamse bassischool de Catamaran, die nog niet zo lang in Nederland wonen en de taal nog niet volledig beheersen, ontwikkelde het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit een lessenserie onderzoekend leren. Het thema van deze nieuwe lessenreeks is ‘Wie ben ik, wie ben jij?’. Er wordt met de leerlingen gewerkt aan taalontwikkeling door spelenderwijs onderzoek te doen naar gevoelens, gedachten en gedrag.

Erasmus Research Programme

Ook nieuw dit jaar was het Erasmus Research Programme. De afgelopen maanden deden ruim honderd vwo5 en -6 scholieren mee aan dit uitdagende programma waarbij leerlingen de werk- en denkwijze van de onderzoekscyclus toepasten voor de opzet en uitvoering van hun profielwerkstuk. Ook volgend schooljaar kunnen scholen zich intekenen voor deelname.