terug naar overzicht

Als echte wetenschapper aan de slag in de 3e klas

12 september 2017 — Wetenschapsknooppunt EUR

Voor de plusleerlingen van vwo en gymnasium 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt EUR onderzoeksprojecten met een omvang van ca. 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week).

Leerlingen gaan onder begeleiding van professoren en studenten aan de slag met een eigen onderzoek in een van de drie thema’s aansluitend bij de eigen interesse van de leerlingen. Naast het reeds bestaande thema ons brein en de vrije wil, zijn er twee nieuwe thema’s ontwikkeld: “Rotterdam 010” en “Haven van de toekomst”.

Het project bestaat uit:

  • diverse startcolleges op de EUR om het gekozen thema vanuit verschillende perspectieven te belichten startdatum 9 november
  • zes workshops op school, verzorgd door een student-docent.
  • begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
  • leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie afvaardigen om deze ook weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit, voor alle deelnemende scholen.

Thema: Ons Brein en de Vrije Wil

De hersenen zijn het meest mysterieuze en het meest bepalende stukje van ons lichaam. Elke beweging, gedachte en emotie wordt aangestuurd door het brein. In hoeverre kan creativiteit worden voorspeld? Wat ligt er al vast als we worden geboren? Zijn we wel zo vrij als we denken? brein

De wetenschap heeft de laatste decennia heel veel in kaart kunnen brengen, maar tegelijkertijd stellen wetenschappers dat zij nog maar een fractie weten van de werking van onze hersenen.

In dit thema worden de hersenen belicht vanuit de neurowetenschappen, psychologie en filosofie. Drie wetenschappers nemen je mee naar hun kennis over onze hersenen, ons gedrag en wanneer we vinden dat we iets uit vrije wil doen.

Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen

Thema: Rotterdam 010

Rotterdam = booming. In heel veel lijstjes staat Rotterdam bovenaan! Gerenommeerde (internationale) kranten en vakbladen noemen Rotterdam als the place to be. In alle grote Nederlandse steden loopt het inwonersaantal terug, Rotterdam groeit! De laatste jaren stijgt het aantal toeristen dat de stad bezoekt explosief.

Tegelijkertijd zijn er nog steeds grote problemen door de verharding van de criminaliteit in Rotterdam. De straatcultuur heeft een negatieve invloed op sommige jongeren. Er leven nog meer dan 400.000 kinderen in armoede. In Rotterdam-Zuid worden door de gemeente vele miljoenen gestoken in de ontwikkeling van werk, onderwijs en wonen en daarmee het vergroten van kansen. Er wordt veel geld besteed in èn aandacht gegeven aan burgerinitiatieven om de stad in positieve zin te ontwikkelen.

Wat zorgt ervoor dat Rotterdam mooi is en mooi blijft? Hoe blijven we trots op 010? Wat kunnen we leren van andere grote steden? Wat is de koers die Rotterdam moet varen in de 21e eeuw. In deze module mag je er onderzoek naar doen en… loop je zomaar de kans dat jouw initiatieven en ideeën straks daadwerkelijk omgezet worden in actiepunten.

Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen

markthal

Thema: Haven van de toekomst

Rotterdam heeft altijd bekend gestaan als havenstad van harde werkers, maar de wereld verandert en de haven verandert in snel tempo mee!

Waar het beeld vroeger gekenmerkt werd door gespierde mannen en uitspraken als “geen woorden maar daden” vind je tegenwoordig mensen achter computers die zich bezig houden met  microrobots, drones, 3d printers en op afstand te besturen schepen

Ook is er veel aandacht voor een schone haven.  Er wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen om te gebruiken in  de wereld van de industrie en transport en logistiek. En denk  eens aan restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen in de regio te verwarmen. Of aan hergebruik van Co2 voor groei van gewassen in de kassen!

De veranderingen zijn all over. Hoe denk jij dat de haven eruit ziet over 15 jaar? Welke technologische innovaties zijn er nodig? Welke medewerkers zijn er nodig? Worden de oliesjeiks ingehaald door Nederlandse  biosjeiks? Zoek je mee naar oplossingen om de Rotterdamse haven slimmer,efficienter en schoner te maken? In deze module neem je een kijkje achter de schermen in de haven om antwoord te vinden op die vragen!

Kosten: 1500 euro voor 15 leerlingen

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en EIC Mainport Rotterdam: het educatief informatie centrum voor de haven

haven

Om het programma een nog betekenisvollere en inspirerender invulling te geven, raden wij u aan het programma uit te breiden met:

1. Het EIC Havenprogramma

Het EIC Havenprogramma is een uitstekende manier om uw leerlingen kennis te laten maken met de haven. Deze praktijkervaring kunnen zij dan inzetten als bron van het onderzoek.

Het programma bestaat uit: lesmaterialen, een bedrijfsbezoek in het havengebied, een bezoek aan de interactieve havenexpositie en ekeen rondtoer door de haven onder begeleiding van EIC-havengidsen. Meerkosten bedragen 350 euro voor het programma, incl. kosten busvervoer (verplicht om de bedrijven te kunnen bezoeken)

Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met Tilly Schildt: tilly.schildt@eur.nl