terug naar overzicht

Artificial Intelligence: wat betekent dat voor kinderen?

24 mei 2022 — Wetenschapsknooppunt ZH

Dit is een oproep aan alle kinderen, scholen, ouders, verzorgers in Nederland om slimme computers in hun omgeving te zoeken en zo het bewustzijn van kinderen over slimme computers te meten.

Het AI-bewustzijn onderzoeksvoorstel van Dr. Karolina La Fors is ontwikkeld ter ondersteuning van het ELSALab initiatief AI4Youth. Het initiatief is door Prof. Peter-Paul Verbeek (Hoofdaanvrager) en Karolina La Fors (medeaanvrager) van het DesignLab van de Universiteit Twente in samenwerking met een breed consortium gelanceerd om een onderzoekslab op te richten[1]. Het lab richt zich op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van kunstmatig intelligente (AI) systemen (ELSALab), vanuit het ontwikkelingsperspectief van kinderen. Het hoofddoel is de interacties van kinderen (leeftijd: 8-18 jaar) met AI-systemen (“slimme computers”) te onderzoeken om tot meer kindgerichte AI-systemen en ‘AI-wijze’ kinderen te kunnen komen.

Het onderzoek voert het DesignLab met KidsRights[2] in een nauwe samenwerking uit en de vragenlijsten moeten naar onderzoek@kidsrights.org gestuurd worden. Door kinderen zelf aan de slag te laten gaan met een vragenlijst over slimme computers dragen de scholen, Wetenschapsknooppunten en andere betrokkenen eraan bij om kinderen aan het Nederlandse AI-debat te laten participeren[3]. De bevindingen van kinderen vanuit deze enquête gaan in een stripboek vorm krijgen met de titel “Het slimme computers register 2022 van en voor kinderen in Nederland”. Dit stripboek gaan de deelnemende kinderen aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid overhandigen.”

[1] Het AI4Youth ELSALab initiating consortium:

Prof. Peter-Paul Verbeek (Hoofdaanvrager, Coordinator – Co-director DesignLab; Distinguished Professor of Philosophy of Technology); Dr. Karolina La Fors (Co-cordinator and mede-aanvrager; senior researcher), Dr. Sabine Wildevuur (Director DesignLab); Prof. Vanessa Evers (Co-Director DesignLab, Professor in Human-Media Interaction); Dr. Cristina Zaga (Assistant Professor Human-Centred Design); Dr. Armagan Karamoglu (Assistant Professor Interaction Design);

Further Universiteit Twente experts: Dr. Khiet Truong; Dr. Roeland Ordelman; Prof.dr. Alexander van Deursen, Dr. Shenja van der Graaf, Prof.dr. Carolien Rieffe (ook Leiden University); Prof.dr. Susan McKenney; Prof. dr. Kim Schildkamp; Dr. Dina Babushkina; Dr. Agata Leszkiewicz

Further academic experts:

  • Prof. Tamara Witschge (Lector Cross Media – Hogeschool van Amsterdam);
  • Wetenschapsknooppunt Universiteit Twente: Drs. Marjolein Lindeman; Dr. Pieter Boerman
  • Wetenschapsknooppunt TU Delft: Dr. Ir. Remke Klapwijk;
  • Wetenschapsknooppunt Universiteit Leiden: Drs. Hanny Gijsman;
  • Supporting societal organisations: KidsRights & State of Youth: Marc Dullaert;
  • Tetem, Enschede: Wilja Jurg;
  • Netwerk Mediawijsheid; Beeld en Geluid: John Leek;
  • Alliantie Digitale Inclusie: Aniek Breevoort;

[2] www.kidsrights.org

[3] Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (2019) Rijksoverheid – <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/10/08/strategisch-actieplan-voor-artificiele-intelligentie>