terug naar overzicht

Besturennetwerk Zuid-Holland

21 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Onder leiding van SCO Delft wordt er in samenwerking met het Platform Bètatechniek een netwerk van schoolbesturen opgericht, genaamd besturennetwerk Zuid-Holland.

Het netwerk heeft als doel om scholen en schoolbesturen te ondersteunen in het ontwikkelen van W&T en OOL. Het besturennetwerk zal zich bezighouden met het opzetten van proeftuinen/pilotprojecten en het onder de aandacht brengen daarvan, slimme verbindingen zoeken met lokale partijen met hetzelfde doel (zoals bijvoorbeeld Brede Buurtscholen, bedrijfsleven of BSO’s), communiceren over OOL op alle niveaus (leerkracht, school, schoolbestuur, brede buurtschool, etc.), contact onderhouden met gemeentes en aansluiting zoeken bij Lokale Educatieve Agenda’s.

Eind 2014 wordt er een kick-offbijeenkomst georganiseerd, waar alle geïnteresseerde schoolbesturen bij aan kunnen sluiten.