terug naar overzicht

Build Your Own Robot

23 mei 2022 — Wetenschapsknooppunt Delft

Leerlingen uit groep 5/6 van de Mgr. Bekkersschool hebben hun eigen Zorgrobots gemaakt o.l.v. studenten van de TU Delft. Dit was een pilotles voor het nieuwe W&T menu voor basisscholen in de regio.

De ontwerpopdracht voor de leerlingen was ‘Ontwerp en maak een robot voor als je ziek in bed ligt (thuis of in het ziekenhuis), die je op je nachtkastje kunt zetten en die iets leuks/liefs/grappigs doet.

De TU studenten hadden echte robotonderdelen mee, zodat de leerlingen met verschillende input (zoals geluid, afstand) en verschillende output (lampje, buzzer, beweging) konden experimenteren. Om er vervolgens een echte robot van de te maken die op jou reageert!

Achtergrondinformatie

Het TU Delft Science Centre ontwikkelt samen met het Wetenschapsknooppunt TU Delft een onderscheidend en samenhangend doorgaande leerlijn W&T voor groepen 5 t/m 8 van basisscholen in regio Delft, waarbij kinderen in de huid kruipen van ‘uitvinder’ en ‘onderzoeker’. Naast workshops bij TU Delft zal worden ingezet worden op online aanbod en activiteiten in de klas.  Alle lessen maken gebruik van de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en zijn verbonden aan speerpunten van de TU Delft, en de hieraan verbonden opleidingen, projecten, beroepen en vaardigheden. 

Dit schooljaar worden voor 2 speerpunten doorgaande leerlijnen ontwikkeld: Energie & klimaat en Gezondheid. De les die de leerlingen van de Mgr. Bekkersschool met groot succes hebben getest is de eerste gastles in de leerlijn ‘gezondheid’. De lessen zijn ook te boeken als onderdeel van het NPO menu.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn de lesmodules beschikbaar voor alle basisscholen in regio Delft. Voor meer informatie kunt u mailen naar educatie-sciencecentre@tudelft.nl.