terug naar overzicht

Buitenles in co-creatie

19 maart 2021 — Wetenschapsknooppunt Delft

Op 13 april 2021 is het weer nationale Buitenlesdag. Hoe leuk is het dan om samen met je leerlingen die actieve en leerzame buitenles te ontwerpen?

Komende tijd gaan zes hogescholen aan de slag met co-creatie, om samen met leerlingen buiten- en beweeglessen te ontwerpen. Daarbij maken ze onder andere gebruik van de handleiding ‘ontwerp een buitenles’ en ‘presenteer je gymidee’.

Deze zes hogescholen – zowel pabo’s als ALO’s – willen hun studenten laten kennis maken met co-creatie. Dit project is een vervolg op een onderzoeksproject waarin we allerlei werkvormen hebben ontwikkeld waardoor kinderen – als ontwerpers in de dop – mee kunnen denken over een echt vraagstuk (zie www.tudelft.nl/yourturn voor de opbrengsten). De TU Delft, De Haagse Hogeschool, Jantje Beton, scholen en andere partners werkten hierin samen.

Doel van het vervolgproject is dat co-creatie door studenten en kinderen mogelijk wordt. Trekkers zijn Sanne de Vries (Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, www.hhs.nl/lectoraat-glso) en Remke Klapwijk (Wetenschapsknooppunt TU Delft).

ontwerp van een buitenlesactiviteit door leerlingen uit groep 7