terug naar overzicht

Co-design with kids – ontwerpen met en voor echte opdrachtgevers

3 maart 2016 — Wetenschapsknooppunt Delft

Op donderdag 3 maart gaat het ontwerpproject 'Gym, leuk voor iedereen' van de TU Delft van start op basisschool Ackerweide van stichting Octant in Pijnacker.

foto2_bewerktCo-design with kids

De ontwerpvraag  voor de leerlingen uit groep zeven komt van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Het project op de Ackerweide is onderdeel van een drie jaar durend NRO-NWO project ‘Co-design with kids’ waarin onderzoekers van de TU Delft nieuwe werkvormen ontwikkelen voor het ontwerpen voor  echte opdrachtgevers.

‘Co-design with kids’ richt zich op het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak voor ontwerpen voor echte opdrachtgevers op basisscholen.  De onderzoekers hebben werkvormen uit de echte ontwerpwereld vertaald naar de basisschool. Alle werkvormen worden samen met de leerkrachten en met de opdrachtgevers uit het bedrijfsleven ontwikkeld.

Meedenken

Kinderen van nu krijgen vaak geen kans om mee te denken met nieuwe ontwikkelingen. Zelfs niet als het gaat om onderwerpen waar zij bij uitstek mee te maken hebben, zoals buiten spelen en gymmen. Als samenleving zouden wij de creatieve denkkracht van  kinderen vaker kunnen benutten door ze te laten participeren in de ontwikkeling van nieuwe producten. Door leerlingen uit te dagen met echte ontwerpopgaven zijn ze vaak extra gemotiveerd om het probleem te verkennen en om creatieve en passende  oplossingen te verzinnen. Daarnaast ontwikkelen ze generieke 21e-eeuwse vaardigheden. In het onderzoek staan drie specifieke 21e-eeuwse vaardigheden centraal: (1) empathie en inzicht in de ander, (2) communiceren met elkaar en de opdrachtgever en (3) creatief denken.

Naast de school uit Pijnacker participeert ook Het Talent uit Den Hoorn van Stichting Christelijk Onderwijs Delft. Op deze school gaan leerlingen uit groep vijf nieuwe spellen bedenken voor het interactieve speeltoestel Memo voor Yalp. Op facebook kunt u de ontwerpprojecten van week tot week volgen.

Werkvormen ontwerpen in de klas

Doel is om werkvormen te ontwikkelen, waarmee ontwerpen in de klas kinderspel wordt en gemakkelijk door leerkrachten uitgevoerd kan worden. Het vermoeden is dat kinderen die deelnemen, ook in andere vakken meer creativiteit gaan vertonen en in hun 21e-eeuwse vaardigheden groei vertonen. De hogeschool InHolland gaat onderzoeken of dit echt zo is. De Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Haagse Hogeschool gaat onderzoeken of de ontwerpideeën echt meerwaarde hebben voor bedrijven en beoordeelt de originaliteit en het oplossend vermogen.foto3_bewerkt

Dit project wordt gefinancierd door het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWT ZH), Yalp, het Utrecht Medisch Centrum, het Wetenschapsknooppunt Brabant, het Kenniscentrum Sport. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zijn de hoofdfinanciers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of met een klas deelnemen aan een vervolg op deze pilot in september 2016? Neem dan contact op met Remke Klapwijk, Wetenschapsknooppunt ZH|TU Delft (r.m.klapwijk@tudelft.nl)  of met Hein van den Bemt, projectleider EWT ZH (info@ewtzh.nl)