terug naar overzicht

Cocreatie met hersenwetenschappers!

11 mei 2022 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Leerkrachten van groep 7/8 kunnen met Leidse wetenschappers samenwerken in een innovatieproject over de sociale ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijke kennis en kennis uit de onderwijspraktijk komen in dit project samen!

Waarom dit onderzoek?

Binnen het recent afgeronde Samen Uniek project hebben we jarenlang de ontwikkeling van de hersenen en sociaal gedrag van kinderen (3 tot 13 jaar) bestudeerd. We hebben hierdoor veel geleerd over individuele verschillen in sociale ontwikkeling die bijdragen aan sociaal welzijn. Verschillen komen tot uiting in een sociale omgeving, zoals op school met leeftijdsgenoten. Het samenvoegen van wetenschappelijke kennis en kennis uit de onderwijspraktijk kan daarom zowel de wetenschap als de onderwijspraktijk verrijken en concreet het sociale welzijn van kinderen ondersteunen. Dat gaan we doen in dit nieuwe project genaamd Teacher Project! Dit project is opgezet onder leiding van professor Eveline Crone en dr. Karlijn Hermans.

Doelen

 • Praktische kennis over sociale ontwikkeling van kinderen gebaseerd op expertise en ervaring van docenten inzichtelijk maken.
 • Vergelijken en integreren van wetenschappelijke kennis en kennis uit de onderwijspraktijk.
 • Implementeren van kennis uit de praktijk in de wetenschap en vice versa.

Cocreatieve methode

Om een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en praktijk willen we in cocreatie werken tussen wetenschappers en docenten tijdens het gehele project. Dit bestaat uit 5 onderdelen, van co-exploratie tot en met co-evaluatie, met 3 fysieke en 2 online onderdelen. We willen leerkrachten uit groep 7/8 nu voor de eerste twee onderdelen uitnodigen: de co-exploratie en co-experimentatie.

Welke bijdrage vragen wij van u?

 • Interactieve brainstormsessie van 1,5 uur met uw collega’s en wetenschappers (co-exploratie).
 • Rangschikken van gedragingen uit de co-exploratie via een online platform (max. 30 minuten) naar relevantie voor sociaal welzijn vanuit uw perspectief (co-experimentatie).

Uiteraard heeft u het recht om op elk moment zonder reden uw participatie te beƫindigen.

Vrijblijvend voor na de zomervakantie

 • Actieve deelname aan de co-interpretatie en co-implementatie als u mee wil denken over de resultaten van het onderzoek en wat dit voor u en uw school kan opleveren.
 • Feedback geven in een korte online co-evaluatie met een van de onderzoekers.

Wanneer en waar?

 • De fysieke co-creatiesessies plannen we op een woensdag- of vrijdagmiddag na schooltijd in mei of juni. We stemmen dit graag af met u en uw collega’s!
 • De locatie is afhankelijk van de voorkeur van u en uw collega’s te plannen op uw school of aan de Universiteit Leiden.
 • De online sessies kunt u zelf inplannen binnen een bepaalde periode. Voor de co-experimentatie is deze periode van juli tot en met september. Het inplannen van de co-evaluatie hangt af van het einde van het onderzoek (waarschijnlijk eind 2022).

Wat levert het u op?

 • U krijgt inzicht in uw eigen perspectief over welke factoren bijdragen aan sociaal welzijn, en in het brede perspectief hierop binnen uw beroepsgroep. Deze kennis kan binnen de school ingezet worden maar ook binnen de beroepsvereniging naar onderwijsbeleid.
 • We bieden u graag een bedankpakket aan met populair-wetenschappelijke boeken en lesmaterialen die binnen ons team ontwikkeld zijn.
 • Met uw input maakt u het mogelijk om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. We zullen samen pionieren in dit innovatieproject waarmee we kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Belangstelling?

We horen graag van u! Mocht u eerst meer informatie willen, neem gerust contact op door een mail te sturen naar het team via samenuniek@fsw.leidenuniv.nl. Als u, liefst samen met uw collega’s, mee wil doen, vragen we u om uw gegevens achter te laten via dit formulier waarin u uw voorkeursdagen voorkeurstijd kunt aangeven. We sturen u dan de volledige informatiebrief en het toestemmingsformulier toe. Stuur deze oproep ook zeker door naar andere mogelijk geĆÆnteresseerde docenten en scholen! Alvast dank voor uw reactie en hopelijk tot gauw!

Hartelijke groet, namens het gehele Teacher Project team,
dr. Karlijn Hermans
Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Leiden