terug naar overzicht

De school als professionele leergemeenschap

21 september 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De BAB Academy is ontwikkeld voor álle leerkrachten die van uitdaging houden. Volg in de periode september-november 2020 dit professionaliseringsprogramma bij professor Wilfried Admiraal en leerkracht/onderzoeker Simone Rijksen en leer alles over professionele leergemeenschappen (PLG's).

Professionalisering op maat

De BAB Academy is een uniek professionaliseringsprogramma met een gouden combinatie: aanbod op academisch niveau én tegelijkertijd tools om deze kennis toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk op school.

Inhoud aankomende cursus

Veel scholen in Nederland werken aan een cultuur van professionele samenwerking. Het oude beeld van leraren die lesgeven achter gesloten deuren, leren lesgeven door trial-and-error en individueel worden aangesproken op de kwaliteit van hun onderwijs, ontwikkelt zich naar het beeld van een schoolcultuur waarin leraren een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de onderwijskwaliteit en scholen die daartoe doelgericht samenwerkingsvormen inzetten. Het draait daarbij niet alleen om het samenwerken, maar ook om samen leren, door kennis en ervaringen uit te wisselen, bij elkaar in de les te kijken en elkaar feedback te geven. Zo krijgen leraren ruimte om zich verder te professionaliseren en hun vak te verdiepen of te verbreden Dit wordt ook wel aangeduid met School als Professionele Leergemeenschap (PLG). Een van de manieren om een dergelijke school te stimuleren zijn PLG’s van leraren, een verzamelnaam voor allerlei vormen van samen leren en werken met een gedeeld doel. In dit kwartet wordt deze dubbele laag van PLG op school- en leraarniveau ingeleid. Tevens leer je hoe een PLG op beide niveaus eruit ziet en kan worden gestimuleerd.

Meer informatie en aanmelding

Website BAB Academy