terug naar overzicht

Differentiëren met onderzoekend leren

12 september 2017 — Wetenschapsknooppunt EUR

Samen aan de slag met de implementatie van onderzoekend leren op de basisschool, dat is wat de Erasmus Universiteit, de Thomas More Hogeschool en verschillende schoolbesturen het komende jaar gaan doen.

Het Wetenschapsknooppunt en een professor pedagogische wetenschappen van de Erasmus Universiteit, de Thomas More Hogeschool en de schoolbesturen van RVKO, Floreo, De Borgesius stichting en Stichting Lucas Onderwijs – gaan dit schooljaar samen aan de slag met het uitvoeren van praktijkonderzoek op gebied van:

  1. Onderzoekend leren
  2. Differentiatie, met speciale aandacht voor plusleerlingen

De leerkrachten worden getraind en begeleid bij het maken van lesmaterialen en verorgen van lessen op basis van de principes van onderzoekend leren. De effecten op zowel de leerlingen als de leerkrachten worden in kaart gebracht.

Doel van het project

  1. De intrinsieke motivatie en engagement om te leren bij (plus)leerlingen vergroten
  2. Leerkrachten trainen en coachen op het gebied van onderzoekend leren, zodat zij handelingsbekwaamheid ervaren.
  3. Uitvoeren van onderzoek voor en door de praktijk, en deze kennis delen. Door onderzoek in de praktijk nieuwe kennis ontwikkelen en ontsluiten en die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau bruikbaar maken voor besturen, scholen en leraren en leerlingen.
  4. Hogescholen en universiteiten en (basis)scholen structureel verbinden voor onderwijsontwikkeling, opleiding en onderzoek.

Aanpak

Doordat leraren zelf hun uitdagingen op het gebied van differentiatie en plusleerlingen in kaart brengen en onderzoeken, leren ze onderzoekend leren (OL) al doende kennen en toepassen. Ze ontwikkelen een onderzoekende houding ten aanzien van hun eigen onderwijspraktijk. Hoe kunnen ze omgaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen in hun klas? Welke belemmeringen komen ze daarbij tegen? Hoe kunnen plusleerlingen binnen de klassen setting extra worden uitgedaagd?

Resultaten van dit onderzoek worden uiteraard gedeeld.