terug naar overzicht

Drie gratis lessen Scratch

1 april 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De lessen zijn bedoeld voor groep 7/8 en worden (online) gegeven door de eigen leerkracht of door een studente van de Universiteit Leiden. Gedurende 1 tot 1,5 uur gaan de kinderen zelf een opdracht uitvoeren.

Opzet

Er worden 3 Scratch lessen gegeven in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Bij voorkeur vinden deze lessen 3 weken achter elkaar plaats. In deze lessen leren kinderen op een leuke en speelse manier programmeren. Tijdens de programmeerlessen van 1 tot 1,5 uur gaan de kinderen zelf een bepaalde opdracht uitvoeren aan de hand van lesmateriaal. Alle materialen voor de lessen worden verzorgd en daar waar nodig aangepast aan de digitale manier van lesgeven van de school.

Onderzoek

De kinderen krijgen aan het eind van de eerste les en voor de derde les een korte online vragenlijst (15 minuten) met voorbeelden van programmeeroefeningen. De antwoorden van de kinderen op deze vragenlijst worden gebruikt om te kijken hoe goed kinderen begrijpen wat ze hebben geleerd (onderzoek master thesis). Hier zal toestemming van de ouders voor gevraagd worden.

Aanmelden en meer informatie

Voor het aanvragen van het lesmateriaal en om eventuele afspraken te maken over het geven van de lessen, neem contact op met: Susanne Spek, masterstudent Media Technology Universiteit Leiden.