terug naar overzicht

Een meer- of hoogbegaafd kind, wat nu?

9 januari 2019 — Wetenschapsknooppunt EUR

Bent u ouder van een meer- of hoogbegaafd kind en wilt u praktische handreikingen ontvangen? Kom dan naar de inspiratieavond.

Een meer- of hoogbegaafd kind hebben is een voorrecht, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen die niet altijd gezien worden. Hoe zorg je ervoor dat het gemotiveerd blijft? Hoe krijgt het de juiste lessen in de klas? Wordt er gewerkt in de klas of alleen op de gang? Leren getalenteerde kinderen anders dan andere kinderen? Welke rol speelt de leerkracht in het bepalen van het lesaanbod of heb je daar, als ouder, ook inspraak in? Doorgaans zijn er niet veel mogelijkheden voor ouders van getalenteerde kinderen om in gesprek te gaan over deze ingewikkelde en relevante vraagstukken.   

Deze workshopavond biedt inzicht in de beschikbare wetenschappelijke literatuur en geeft ouders en kinderen handvatten om moeilijke beslissingen te nemen. De nadruk ligt op het verkennen van mogelijkheden en alternatieven: er is geen “one-size-fits-all” benadering. Het nemen van goede weloverwogen beslissingen is de sleutel naar succes.

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt in samenwerking met Brian Godor (Assistant Professor gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid en zelf ouder van hoogbegaafde kinderen) een inspirerende avond voor u, als ouder, èn voor uw kind.

Datum

10 april

Onderdelen

  • Introductie over het thema (voor ouders en kinderen)
  • Parallelle sessie met een inspirerende workshop over leren (voor kinderen) en een interactieve informatiesessie (voor ouders)

Doelgroep

Leerlingen in groep 6, 7, en 8 van het basisonderwijs en hun ouders
Leerlingen in klas 1,2 en 3 van het middelbaar onderwijs en hun ouders

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar wetenschapsknooppunt@eur.nl.