terug naar overzicht

Energietransitie

12 december 2017 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Wil je met jouw klas aan de slag met het thema 'energietransitie'?

Noorderwind zoekt voor een nieuw onderwijsprogramma naar een klas (groep 7) in Zuid-Holland die in het nieuwe jaar de lesactiviteit wil testen.

Wat houdt de lesactiviteit in?

De lesactiviteit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Interactieve voorbereiding op school.
  • Een (fysiek of digitaal) bezoek aan het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (tijdens lesuren).
  • Een vervolgopdracht waarmee de scholieren aan de slag gaan met hun eigen energietransitie.

Wat is de tijdsinvestering?

De lesactiviteit zal 3 dag(delen) in beslag nemen. Daarnaast ontvangt de leraar instructies ter voorbereiding op de lesactiviteit (handleiding en persoonlijke toelichting) en er wordt hem/haar gevraagd om feedback te leveren op de lesactiviteit.

Wat is de planning?

De lesactiviteit wordt getest in februari en april. De school kan één van deze twee maanden kiezen. Samen met de school wordt afgesproken tijdens welke dagdelen de lesactiviteit wordt uitgevoerd.

Wat gaat het opleveren?

De scholieren maken spelenderwijs kennis met het thema en alle ontwikkelingen die er nu plaatsvinden op het gebied van verduurzaming. Daarnaast brengen ze een bezoek aan de haven en leren zij wat daar allemaal gebeurt. Aan het eind van lesactiviteit hebben de scholieren en de school inzicht over hoe zij invloed kunnen uitoefenen op energiegebruik en -besparing en kunnen ze daar mee aan de slag gaan!

Aanmelden kan via: sanne@noorderwind.co