terug naar overzicht

EUR ontwikkelt programma’s voor onderbouw vwo

14 mei 2014 — Wetenschapsknooppunt EUR

Docenten vwo-scholen en wetenschappers werken samen om leerlingen van 13 - 15 jaar kennis te laten maken met wetenschap en onderzoekend leren. Bewustwording stimuleren en uitdaging bieden zijn de belangrijkste drijfveren.

Ontdekkingsreizen
pedel
Voor vwo-3 leerlingen worden Ontdekkingsreizen samengesteld die in een dagdeel op de EUR worden uitgevoerd. In een uitgelezen programma van een algemeen welkom, een college en opdrachten, maken leerlingen kennis met de universiteit en enige wetenschappelijke perspectieven. Op verzoek van de scholen wordt zowel een theoretische component als een meer ervaringsgericht onderdeel uitgewerkt. Doel is meer bewustwording te creëren bij de leerlingen over de relatie tussen profiel / studiekeuze en mogelijke beroepsvraagstukken; daarnaast helpt een bezoek aan de EUR natuurlijk om een concreter beeld op te bouwen van studeren aan een universiteit. Daarbij beschouwen alle participanten het als een mooie kans om de rijke casuïstiek van de maatschappijvakken te belichten. Momenteel wordt gewerkt aan een Ontdekkingsreis ‘Waarom zijn we allemaal anders?’ en ‘Ondernemerschap’.

geneeskundeVerrijkingsprojecten
Bij de tien scholen die bij het ontwikkeltraject betrokken zijn, bleek vooral behoefte te bestaan aan verrijkingsonderwijs voor plusleerlingen die zich al vanaf jaar 1 aftekenen. Voor deze groep werken we projecten uit met een omvang van 8 – 10 weken met gemiddeld twee lesuren per week. Het project start met colleges op de EUR. Daarna werken groepen leerlingen zelfstandig wekelijks aan onderzoeksopdrachten. Bij een aantal van deze bijeenkomsten zal een tutor-student aanwezig zijn en alle leermiddelen worden digitaal beschikbaar gemaakt. Ieder project wordt afgesloten met eindpresentatie door leerlingen en iedere school krijgt de kans één presentatie af te vaardigen naar de slotbijeenkomst op de EUR. De thema’s die we nu uitwerken zijn ‘De Rotterdamse haven’ vanuit historisch en technologisch perspectief en ‘Superdiversiteit’ met medewerking van geschiedenis, sociologie en economie. Een derde project met medewerking van filosofie en geneeskunde is in voorbereiding.

Planning
stenen - samenwerking
In 2014 worden alle programma’s ontwikkeld, in het voorjaar van 2015 worden ze getest en vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen scholen intekenen voor deelname. Er zal wel een eigen bijdrage van scholen gevraagd worden. De hoogte daarvan wordt begin 2015 vastgesteld.