terug naar overzicht

Expeditie Binnenwereld

1 december 2023 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Wetenschap voor en door adolescenten (9-14 jaar): een Leids onderzoeksteam werkt met Wetenschapsknooppunt TU Delft en Leiden samen met jongeren aan zelfreflectie en persoonsvorming.

Expeditie Binnenwereld

Het project ‘Expeditie Binnenwereld’ geeft opgroeiende jongeren handvatten om op avontuur te gaan in hun eigen binnenwereld, en door middel van zelfreflectie hun mentale veerkracht te versterken. Wetenschappers spreken vaak over jongeren, maar nog weinig met jongeren zelf. Bij Expeditie Binnenwereld krijgen jongeren de mogelijkheid hun stem te laten horen in een samenwerking tussen de hoofdonderzoekers van de Universiteit Leiden (Rachel Plak, Dietsje Jolles en Kiki Zanolie), wetenschappers van andere universiteiten én jongeren.

Weekendscholen

Een van de onderdelen van Expeditie Binnenwereld omvat een lessenserie op weekendscholen. Weekendscholen richten zich op kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Inmiddels zijn er diverse focusgroepen uitgevoerd die zijn gebruikt om, samen met de input van diverse wetenschappers, lesmaterialen voor weekendscholen te ontwikkelen.

Lesmaterialen

Zo is er een ‘magisch’ bordspel ontworpen om de kinderen te laten ervaren hoe de dingen die ze meemaken en de keuzes die ze maken invloed kunnen hebben op hoe ze zich verder ontwikkelen. Daarnaast is in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Technische Universiteit Delft een ontwerpopdracht bedacht die kinderen laat nadenken over hun dromen en het overwinnen van uitdagingen.

Testfase

De verschillende materialen zijn ook uitgetest op het wetenschapsfestival Expeditie Next in Zeeland. En er is een eerste ‘pilot’ van het lesprogramma geweest op de Kinderuniversiteit Haarlem. Op basis hiervan wordt het lesprogramma verder ontwikkeld en vanaf januari zal het op verschillende weekendscholen worden uitgevoerd. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een NWO wetenschapscommunicatiebeurs.

het bordspel over ontwikkelpaden

Podcast

Wij starten met Expeditie Binnenwereld een podcastserie, gemaakt voor en met jongeren. Deze serie belicht verschillende aspecten van de binnenwereld waarmee jongeren dagelijks te maken krijgen, zoals schoolleven, relaties, talenten en persoonlijke uitdagingen. Jongeren worden maar weinig gehoord over wat zij denken nodig te hebben om hun weerbaarheid te versterken. Binnen dit project krijgen ze wél een podium, dankzij een bijdrage van het Leids Universiteits Fonds.

Uitnodiging

Om de content van de podcasts aan te laten sluiten, nodigen wij leerlingen (9-14 jaar) van reguliere scholen uit voor focusgroepen. We gaan met elkaar in gesprek over de binnenwereld en we denken na over hoe een podcast er volgens hen uit moet komen te zien. Belangstelling? Neem contact op met het onderzoeksteam via wiebenik@fsw.leidenuniv.nl