terug naar overzicht

Expositie Project TIJD

17 februari 2020 — Wetenschapsknooppunt Delft

Van 20 februari t/m 13 maart is in het stadskantoor van Delft te zien welke creatieve en originele oplossingen basisschoolleerlingen hebben bedacht voor de ontwerpopdracht vanuit de gemeente.

Vanaf september zijn Delftse leerlingen aan de slag gegaan met een ontwerpopdracht: “Hoe kun je ‘TIJD’ zichtbaar maken op het stadskantoor van Delft?”. Tijdens de finale op 24 januari in theater de Veste is groep 8 van het Mozaïek Hof van Delft tot algehele winnaar uitgekozen en sleepte groep 8 van basisschool de Horizon Brahmslaan de innovativiteitsprijs binnen.

Expositie

Alle uitgewerkte ideeën en oplossingen van de ontwerpteams van zes basisschoolklassen worden van 20 februari tot 13 maart tentoongesteld voor publiek. Binnen de expositie is te zien hoe de leerlingen het ontwerpproces hebben doorlopen en tot welke originele en innovatieve oplossingen dit heeft geleid.

Het project

In opdracht van de gemeente Delft zijn 8 verschillende schoolklassen aan de slag gegaan met het ontwerpproject ‘TIJD’. De leerlingen werkten 2 tot 3 maanden aan de ontwerpvraag, begeleid door hun leerkrachten en gastdocenten. Ze werkten volgens een ontwerpproces, met creatieve sessies, interviews met de doelgroep en een pakket van eisen & wensen. Ze bouwden prototypes van de ontwerpen en elke klas koos een ontwerp om te presenteren voor de vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van TU Delft en de gemeente Delft. Juryvoorzitter Rob Mudde en wethouder onderwijs Hatte van der Wouden maakten uiteindelijke de winnende ontwerpen bekend.

Organisatie

Project TIJD is een samenwerkingsproject van DOK met het Wetenschapsknooppunt TU Delft. Het project zal samengevoegd worden tot een generieke lessenserie die beschikbaar wordt gesteld aan de regio. Met deze opdracht wil de Gemeente bijdragen aan techniek‐, wetenschaps‐ en cultuuronderwijs. Andere gemeentes hebben inmiddels interesse getoond.