terug naar overzicht

Extra impuls

4 mei 2015 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Platform Bèta Techniek investeert vanuit het Techniekpact in de Wetenschapsknooppunten. Lees onze plannen!

99796-techniepact-logo_portrait-original-1368099300

Techniekpact

Uiterlijk 2020 moeten alle basisscholen Wetenschap en Technologie (W&T) structureel hebben ingevoerd in hun onderwijsprogramma. Deze doelstelling is opgenomen in het Techniekpact. De wetenschapsknooppunten hebben vanuit het Platform Bèta Techniek een investering ontvangen om bij te dragen aan deze doelstelling. Hier leest u hoe het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland de investering gaat gebruiken.

Wetenschapsknooppunt EUR

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit biedt verrijkingsonderwijs in wetenschap en onderzoekend leren waarbij het rechtstreekse contact tussen wetenschappers, studenten en leerlingen centraal staat. Ter ondersteuning van deze programma’s én om een groter bereik te realiseren, wil WK ZH | EUR haar visie op onderzoekend leren vertalen naar een digitale didactiek en die vormgeven in ‘e-tivities’ voor zowel leerlingen als leerkrachten. Dit betekent dat het leermateriaal ervaringsgericht moet zijn (vandaar het begrip e-tivities) en een bijdrage levert aan interesse voor wetenschap en het opbouwen van ‘academische’ vaardigheden. Ook ondersteuning van de leerkracht in het begeleiden van deze digitale ‘wetenschapslessen’, wordt onderdeel van de output.

Op 28 mei (middagprogramma) zullen we tijdens inspirerende workshops voor docenten vast een doorkijkje bieden naar “het nieuwe leren”. Meld u nu aan via: wetenschapsknooppunt@eur.nl.

Wetenschapsknooppunt Delft

Om ontwerpprojecten in de klas te ondersteunen en om een groter bereik te realiseren, heeft het WK ZH|TU Delft een start gemaakt met het ontwikkelen van e-learningmodules ontwerpend leren met een bijbehorend modulair systeem van leskaarten voor gebruik in de klas: zie www.ontwerpenindeklas.nl. We merken dat vanuit het scholenveld behoefte is aan ondersteuning bij het invoeren van W&T gekoppeld aan 21ste eeuwse vaardigheden (zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken). Ontwerpend leren is hiertoe een zeer geschikte didaktiek: leerlingen ontwerpen en maken eigen authentieke oplossingen voor problemen, vanuit de ‘echte’ wereld.

Met behulp van deze impuls-subsidie willen we bovengenoemde e-learningsmogelijkheden en modulair lessysteem uitbouwen en verspreiden, om zo de invoering van W&T in het basisonderwijs laagdrempelig én op niveau mogelijk te maken.

Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Wetenschapsknooppunt Leiden zal een inventarisatieonderzoek uitvoeren naar W&T in het basisonderwijs in de Leidse regio. Vanaf april 2015 wordt door de nieuwe medewerker relatiebeheer, Louise de la Motte, een start gemaakt met het bezoeken van scholen. Er zal worden besproken hoe het W&T programma op de school is vorm gegeven, welke wensen op W&T-gebied de school heeft voor de toekomst en welke rol onderzoekend leren daarin kan spelen.

In het cursusjaar 2015-2016 zal het Wetenschapsknooppunt Leiden ook een nieuwe activiteit introduceren: het Wetenschapscongres junior, gebaseerd op een werkstukkenwedstrijd. Vanuit het Aansluitingsprogramma vwo-wo organiseert de Universiteit Leiden al sinds 2007 een Wetenschapscongres voor vwo en daar komt nu dus ook een variant bij voor leerlingen van basisscholen. Nadere info volgt t.z.t. via de website van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland!