terug naar overzicht

Hersenen

28 september 2021 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Leidse Braintalk onderzoeksteam nodigt scholen uit voor deelname aan onderzoek over wat kinderen weten over hersenontwikkeling. Op deelnemende scholen zal een gastles over hersenen worden verzorgt (po: groep 7/8, vo: klas 1/2).

Onderzoek

We weten steeds meer over de hersenen, of toch niet? Sommige algemeen aangenomen kennis over de hersenen klopt niet (neuromythes) maar kan wel beïnvloeden hoe kinderen denken over bijvoorbeeld leren, intelligentie en omgaan met emoties. In het onderzoek ‘Braintalk’ willen we daarom onderzoeken wat kinderen en jongeren van 10 tot 15 jaar weten over hersenontwikkeling en waar ze meer over willen leren. We zoeken hiervoor scholen (groep 7 en 8 po en 1e en 2e klas vo) die mee willen werken aan dit onderzoek en geïnteresseerd zijn in een gastles van ons.

Wat vragen we van scholen?

Aan deelnemende scholen vragen we een digitale oproep te verspreiden voor deelname aan het onderzoek, waarmee ouders en de leerlingen hun toestemming kunnen geven voor het onderzoek. Vervolgens plannen wij een afspraak in voor het onderzoek (op school), dat bestaat uit een korte vragenlijst en/of een focusgroep:

  • Vragenlijsten
    De deelnemers vullen in oktober of november 2021 in de klas een vragenlijst in, die ongeveer 15-20 minuten duurt. In overleg met de school zijn er online of fysiek onderzoekers aanwezig voor de vragenlijstafname. De onderzoekers geven daarna ongeveer 10 minuten uitleg over de hersenontwikkeling. In totaal duurt dit ongeveer 30-40 minuten.
  • Focusgroepen
    Aan 6 klassen willen we vragen om in november 2021 mee te doen aan een focusgroep die in de klas op school plaatsvindt. Een deel van de klas (5-6 kinderen) doet tijdens schooltijd mee aan de focusgroep, terwijl een ander deel van de klas een les krijgt over de werking van de hersenen en de vragenlijst invult. Twee onderzoekers vragen met interactieve werkvormen (zoals mindmaps) welke onderwerpen kinderen en jongeren over de hersenontwikkeling interessant vinden. De focusgroep duurt ongeveer 40 minuten.

Brain Awareness Week

Op basis van deze bevindingen maken we een product in samenwerking met jongeren (zoals een filmpje), dat uitgebracht wordt tijdens de Brain Awareness Week (Week van de hersenen) van 14-20 maart 2022. De deelnemende scholen houden wij ook op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Als dank voor het invullen van de vragenlijsten worden onder alle deelnemers 10 cadeaubonnen van 10 euro verloot. Bij klassen die deelnemen aan de focusgroepen wordt een les aangeboden over de hersenontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over het Braintalk onderzoek.

Aanmelden

Zouden één of meerdere klassen van uw school deel willen nemen aan het vragenlijstonderzoek én/of de focusgroep? Wij kijken uit naar uw reactie. Om klassen op te geven voor het onderzoek en voor vragen kunt u ons bereiken via de mail braintalkleiden@gmail.com of op telefoonnummer: 06-14553713. Het is mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor de vragenlijsten of de focusgroepen (beiden is ook mogelijk).

Braintalk onderzoeksteam:
Dr. Annelinde Vandenbroucke
Dr. Kiki Zanolie
Prof. Dr. Berna Güroğlu
MSc. Iris Koele
Dr. Neeltje van den Bedem
Dr. Dietsje Jolles
Dr. Linda van Leijenhorst