terug naar overzicht

Hersenwetenschappers in de klas

19 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Voor een nieuw ontwikkelde les over hersenen zoeken we een school om de les te testen bij een groep 7/8. De wetenschappers komen de les zelf verzorgen.

Hersenonderzoek

De titel van de les is: De veranderende hersenen. Het doel van deze les is om kinderen kennis bij te brengen over de hersenen en ze nieuwsgierig te maken naar hersenonderzoek. De wetenschappers willen bereiken dat kinderen zich verwonderen over hoe de hersenen, een orgaan van vlees en bloed, dingen kunnen produceren als gedachten, gevoelens en gedrag.

Lesopzet

De les zal beginnen met een korte introductie over de hersenen en de functies van de verschillende onderdelen van de hersenen. De rest van de les staat in het teken van plasticiteit: het feit dat de hersenen voortdurend in verandering zijn. Bij alles wat je doet, vinden er kleine veranderingen plaats in de verbindingen tussen hersengebieden. Dit wordt door middel van een spel inzichtelijk gemaakt. In dit spel worden kinderen ingedeeld in groepjes die de verschillende ‘hersengebieden’ zullen representeren. De verbindingen tussen de verschillende hersengebieden worden weergegeven door draden wol. Hoe vaker twee hersengebieden samen worden genoemd in een verhaal, hoe sterker de verbindingen zullen worden. De les zal worden afgesloten met een nabespreking van het spel en samenvatting van de stof die in de les is behandeld.

Praktische informatie

De les duurt 1 lesuur. Er is geen specifieke voorbereiding vereist. Leerlingen kunnen eventueel alvast wat vragen bedenken die ze aan de wetenschappers zouden willen stellen over de hersenen en cognitie en over het doen van wetenschappelijk onderzoek. De les wordt bij voorkeur gegeven vóór 26 januari 2015, maar niet op: 6,  8, 12, 13, 15, 20, 22  januari. De les zal voor de wetenschappers gefilmd worden; dit materiaal wordt alleen gebruikt om de activiteit te verbeteren. De voorkeur gaat uit naar een school in (de regio) Leiden.

Belangstelling

Belangstellende scholen worden verzocht zich via mail aan te melden en een korte motivatie toe te voegen, plus mogelijke data/tijden.

Toevoeging 8 december 2014: aanmelden voor deze les is niet meer mogelijk.