terug naar overzicht

In the picture: BS De Ley

6 februari 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Op Basisschool De Ley bestaat al jaren een Schakel-Topklas. Leerkracht Jacqueline van Nijnanten vertelt hoe gemotiveerde leerlingen van groep 6/7 na schooltijd werken aan het vergroten van hun taalvaardigheid, studievaardigheden en hun algemene ontwikkeling.

Thematisch

In de Schakel-Topklas wordt vooral thematisch gewerkt, waarbij steeds andere vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Naast de lesdoelen van de leerkracht, kiezen de leerlingen ook hun eigen leerdoelen, waaraan tijdens de projecten gewerkt wordt. Ook onderzoeksvaardigheden komen aan bod. Tijdens het thema ‘reizen’ schreven de leerlingen bijvoorbeeld een virtueel reisplan naar een zelfgekozen bestemming. Dit kon bijvoorbeeld een planeet zijn, de Middeleeuwen of Rusland. Daarna deden ze onderzoek naar wat je daar allemaal tegen zou kunnen komen. Wat ze ontdekt hadden schreven ze op in de vorm van een reisdagboek.

Ontdekken

Op dit moment werken de leerlingen in onderzoeksteams aan een zelfgekozen onderwerp. De eerste les kwamen er drie medewerkers van het Wetenschapsknooppunt Leiden op bezoek om uit te leggen waar je allemaal mee te maken hebt als je onderzoek wilt gaan doen. De leerlingen leerden een onderzoeksvraag opstellen met het vragenmachientje en voerden zelf een klein onderzoekje uit met interessante resultaten. De vraag was: “hoeveel boeken van gemiddelde grootte kun je opstapelen op een gevouwen of opgerold A4’tje?”. De kinderen ontdekten dat het verschil maakte hoe je het A4’tje inzette. Waar de meeste groepen niet verder kwamen dan 2 à 3 boeken, lukte het een groepje om er 13 op te stapelen. Zij hadden het A4’tje eerst in de lengte dubbelgevouwen en daarna pas opgerold. Vier leerlingen bouwen dit onderzoekje nu verder uit en zijn aan het onderzoeken hoeveel boeken er op een papieren brug gestapeld kunnen worden. Hierbij kijken ze naar de mogelijkheden om de brug van A4 papier zo stevig mogelijk te maken.

Eigen onderzoek

Alle leerlingen werken nu in projectgroepen aan een zelf opgezet onderzoek. Ze maken hierbij gebruik van het onderzoekswerkboekje van het Wetenschapsknooppunt Leiden. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar gezond eten bij de leerlingen van de klas en naar het milieubewustzijn van de leerkrachten. Aan het eind van de periode presenteren de leerlingen de resultaten aan hun klasgenoten en hun ouders.

Excursies

Tijdens elk project gaan de leerlingen ook minimaal een keer op excursie. Deze periode was dat een excursie naar het Junior Science Lab van de Universiteit Leiden. De kinderen kregen eerst een les over scheikunde en daarna gingen ze zelf aan de slag met magnetisme en elektriciteit.

Eigenaarschap

De kracht van de Schakel-Topklas zit vooral in het eigenaarschap van de leerlingen en het toegepast leren. Door eigen doelen te stellen, hieraan zelfstandig en ook samen met medeleerlingen te werken en hierop na afloop te reflecteren, zien we de leerlingen groeien op het gebied van kennis én (taal)vaardigheden.