terug naar overzicht

Inclusief lesmateriaal

31 januari 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

In het project 'Expanding (Event) Horizons' ontwikkelen leerkrachten, docenten en wetenschappers samen inclusief lesmateriaal rondom het thema: 'Reis naar een zwart gat'. Gaat uw klas in het voorjaar ook mee op deze reis?

Doel

Het doel van dit lesmateriaal is om meer leerlingen het gevoel te geven dat ook zij in de bètatechniek zouden kunnen werken. De ontwikkelaars willen met dit project vooral meisjes en kinderen met een migratieachtergrond aanspreken, want zij zijn op dit moment aantoonbaar ondervertegenwoordigd in bètastudies.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit 5-6 lessen van elk een uur, die uitgaan van één les per week in de bovenbouw van de basisschool (groep 7/8). In het lesmateriaal zijn elementen van onderzoekend en ontwerpend leren verwerkt, en er worden mogelijkheden voor differentiatie geboden. Aan het eind van het project is ruimte gemaakt voor een tentoonstelling in de aula van de school (of in een nabij gelegen buurthuis of bibliotheek) waarbij ouders en andere groepen van de school kunnen komen kijken. In het najaar van 2019 heeft een pilot plaatsgevonden op een aantal scholen. Aan de hand van de ervaringen in deze pilot wordt het lesmateriaal momenteel verder ontwikkeld. Bekijk hier hoe de eerste pilot is verlopen.

Sterrenkunde op jullie school?

Enthousiast geworden over dit project? Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor hun eigen ‘Reis naar een zwart gat’ in het voorjaar van 2020. Het vernieuwde lesmateriaal zal vanaf eind april 2020 beschikbaar zijn voor geïnteresseerde scholen. Hierbij krijgt de uitvoerende leerkracht ondersteuning van het projectteam. Aan deelname is een kleine onderzoekscomponent verbonden, waarbij leerlingen voorafgaand en na het volgen van de lessen een vragenlijst invullen. Een onderzoeker zal in de klas komen om deze vragenlijsten af te nemen.

Contact

Wilt u ook graag een meer diverse groep leerlingen enthousiast maken voor bèta, techniek en sterrenkunde? En wilt u dit lesmateriaal graag gebruiken? Neem dan contact op met onderzoeker Alice Schut van de Universiteit Leiden: schut@strw.leidenuniv.nl

foto’s: Simone Both