terug naar overzicht

Inspiratieavond hoogbegaafdheid druk bezocht!

16 april 2019 — Wetenschapsknooppunt EUR

Ruim 100 meer- en hoogbegaafde kinderen en hun ouders bezochten de EUR voor een inspiratie sessie.

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam bood in samenwerking met Brian Godor (Assistant Professor gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid en zelf ouder van hoogbegaafde kinderen) een inspirerende avond voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders aan.

KP7A3023

Tijdens de avond werd duidelijk gemaakt dat het hebben van een meer- of hoogbegaafd kind weliswaar een voorrecht is, maar dat dit ook voor de nodige uitdagingen zorgt, die niet altijd gezien worden. Hoe zorg je ervoor dat het kind gemotiveerd blijft? Hoe krijgt het de juiste lessen in de klas? Wordt er gewerkt in de klas of alleen op de gang? Leren getalenteerde kinderen anders dan andere kinderen? Welke rol speelt de leerkracht in het bepalen van het lesaanbod of heb je daar, als ouder, ook inspraak in? Zowel plenair als in workshops werd op deze vragen ingegaan. Zo leerden de kinderen in de workshops hoe ze het prettigst leren en hoe ze zichzelf het beste kunnen motiveren. Meer informatie over de programma’s van het Wetenschapsknooppunt voor hoogbegaafden? Ga naar https://www.eur.nl/onderwijs/services-voor-scholen/over-het-wetenschapsknooppunt

KP7A3037