terug naar overzicht

Inventarisering

7 juni 2024 — Wetenschapsknooppunt ZH

Het programma Techkwadraat wordt opgezet met als doel technologieonderwijs voor elke leerling toegankelijk te maken. Centrale vraag hierbij is natuurlijk: waar hebben scholen behoefte aan? Laat het ons weten!

Leerervaringen

Techkwadraat komt voort uit een Groeifondsaanvraag en het programma wordt opgezet door de ministeries van OCW en van EZK in samenwerking met het Platform Talent voor Technologie. Het is de bedoeling dat leerlingen dankzij dit programma binnen en buiten de school contextrijke en praktische leerervaringen kunnen opdoen in de richtingen techniek, technologie, ICT, (natuur-)wetenschappen en praktijkvaardigheden​​​​​​​.

Regionale samenwerking

Plannen zullen regionaal uitgevoerd worden. Waar heeft uw school behoefte aan? Laat het ons weten!