terug naar overzicht

Kick-off Jet-Net Junior

21 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Afgelopen weken is op de vier deelnemende scholen, de Jet-Net Junior hub afgetrapt met een startbijeenkomst per school.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de leraren en Shell-ouders klaargestoomd voor hun eigen les volgens de didactiek ‘ontwerpend’ of ‘onderzoekend’ leren. Twee scholen zullen beginnen met ‘ontwerpend’ leren en tijdens de startbijeenkomst hebben de leraren en Shell-ouders zelf ervaren hoe het is om een basisbrainstorm ‘creatief probleem oplossen’ uit te voeren. Dit gebeurde aan de hand van een case over meeuwenoverlast bij een Shell-fabriek in Moerdijk. De leraren en ouders werden gevraagd om in groepjes oplossingen hiervoor te bedenken volgens de ‘brainwriting’ methode.

docenten

Dat werkt als volgt: Iedereen begint met een leeg vel met 12 vakjes en binnen vijf minuten moeten drie vakjes gevuld zijn met een idee/oplossing, waarna de vellen worden doorgegeven. Dit wordt in totaal drie keer herhaald, zodat vrijwel alle vakjes gevuld worden. Voordeel van deze methode is dat leerlingen in stilte kunnen werken, maar toch geïnspireerd raken door elkaars ideeën.

Brainwriting

Daarna moesten de ideeën beoordeeld/geselecteerd worden. Iedereen kreeg drie stippenstickers, die hij/zij mocht plakken bij zijn/haar favorieten. Zo zie je snel welke ideeën als beste uit de bus komen. Na een kort overleg werd er per groepje één idee gekozen om verder uit te werken. Dit hoefde niet per se het idee met de meeste stickers te zijn. Dit werd uitgewerkt op een presentatievel, waarna elk groepje een korte presentatie gaf.

Presentatievel1

Het Ultra Sonic Sound System (USSS) ontwerp

Door het zelf ervaren van een brainstormsessie in combinatie met achtergrondinformatie en tips tijdens de startbijeenkomst, zijn de leraren en Shell-ouders goed voorbereid voor hun eigen les. De komende weken zullen alle 11 klassen van deze twee scholen hun les ‘ideeën verzinnen en selecteren’ verzorgen samen met de Shell-ouders. De andere twee scholen zijn nu bezig met hun les over ‘onderzoekend’ leren. Begin 2015 worden de onderwerpen omgedraaid, zodat alle klassen ervaring opdoen met zowel onderzoekend als ontwerpend leren.

Foto’s en tekeningen met dank aan de Dominicusschool in Rotterdam.