terug naar overzicht

Knallende X-bom wint Designed by Kids

14 juli 2016 — Wetenschapsknooppunt Delft

Hoe kun je op een leuke manier de tafels leren? Dat was de ontwerpvraag waar vier scholen aan gewerkt hebben in de Designed by Kids-wedstrijd. Het winnende ontwerp: de knallende X-bom!

beeldmerk_lucas_academie_rechtsDe Nutsschool Laan  van Poot was één van de vier deelnemende scholen van deze speciale editie van Designed by Kids, georganiseerd in samenwerking met de Lucas Academie. Groep 7 van de Nutsschool Laan van Poot heeft met hun eigen spelontwerp ‘de knallende X-bom’ de finale gewonnen. In dit nieuwsbericht laten we zien hoe zij tot dit ontwerp zijn gekomen.

Probleem verkennenIMG_1402

De leerlingen begonnen met het verkennen van het probleem en de ontwerpvraag ‘Hoe kun je op een leuke manier de tafels leren?’ Dit deden ze door te kijken naar bestaande spellen; wat is er leuk en hoe leer je iets? Verder hebben de leerlingen zich verdiept in de doelgroep door de leerkracht en de leerlingen van groep 4/5 te interviewen.

Ideeën verzinnen en selecteren

Middels de methode brainwriting werden er per ontwerpteam heel veel ideeën bedacht. Bijna alle vakjes werden gevuld met allerlei verschillende oplossingen en ideeën. Nu was het de taak om als team een keuze te maken welk idee ze verder willen uitwerken. Eerst zijn alle ideeën met elkaar besproken en vervolgens hebben ze met behulp van de stippenmethode een democratische keuze gemaakt. In dit ontwerpteam is er gekozen voor ‘het knallende feest’.

idee_concept

Concept uitwerken

De details van het gekozen idee zijn daarna verder uitgewerkt. De leerlingen hebben nagedacht over het design van het spel, de spelregels, hoe je eigenlijk kunt winnen en de eventuele speelstukken. Kortom, er waren veel aspecten om over na te denken waarin ook weer nieuwe keuze’s gemaakt werden. In deze fase van het proces werd een eerste idee uitgewerkt tot een volledig uitgedacht spel.

Prototype maken

Nadat alle details uitgewerkt waren, werd er een prototype gemaakt om te kijken of hetgeen bedacht is ook daadwerkelijk werkt. Met verschillende materialen die op school aanwezig waren, aangevuld met zelf meegebrachte materialen, gingen de leerlingen aan de slag. Het ‘knallende feest’ werkt als volgt: er wordt een doos met daarin een ballon doorgegeven in de kring. Wanneer je de doos vast hebt krijg je een som, heb je hem goed dan mag je hem doorgeven, heb je hem fout dan krijg je een nieuwe som. Maar pas op, want naast de ballon zit een naald aan de kookwekker. En als de tijd op is, dan knalt de ballon en heb je verloren!

prototype

Prototype testen en optimaliseren

Het prototype is in de volgende stap getest. Met de eigen klas werd gekeken of het spel nu helemaal compleet was en werkte zoals de leerlingen hadden bedacht. Aan de hand van deze test werden de laatste wijzigingen toegepast. Zo werd in het geval van “het knallende feest” de naald onder een hoek bevestigd in plaats van parallel aan de kookwekker. Op deze manier werd er voor gezorgd dat de ballon altijd knalde wanneer de tijd om was.

testen

Presenteren

Eerst werden de verschillende spellen in de klas gepresenteerd. Daarna werden er twee spellen gekozen, de zogenoemde winnende klassenconcepten. Deze twee spellen vertegenwoordigden de klas tijdens de grote finale. Voordat ze naar de finale gingen hebben ze, om hun winkansen te vergoten, met de gehele klas nog een verbeterd prototype gemaakt van het spel. Ook de naam werd veranderd naar ‘de knallende x-bom’. In deze finale streden 8 klassen van verschillende basisscholen om de 1e prijs. Het ontwerpteam van Nutsschool Laan van Poot werd hierbij als winnaar uitgeroepen en zij mochten hun een 2.0 versie (of eigenlijk zelfs al 3.0) van hun spel gaan maken in het Fablab van de Populier.

presenteren2

presenteren

Spel maken in het fablab

Het winnende ontwerpteam mocht een verbeterde versie van hun spel gaan maken in het Fablab van de Populier. Hier gingen zij aan de slag met het lasersnijden van de behuizing, het solderen van de led-lichtjes en andere bedrading, het vervaardigen van de dynamietstaven, het kiezen van de detailering en uiteindelijk het in elkaar zetten van alle verschillende onderdelen. Dit leverde het eindresultaat: de knallende x-bom! Bekijk ook het filmpje hieronder om te zien hoe het werkt.

Fablab

Zelf ook met uw klas aan de slag?

Download de leshandleidingen op http://ontwerpenindeklas.nl/casus/tafels-leren/